Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na suché a polosuché poldry

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na suché a polosuché poldry.

Jak na poldry

Na zřízení poldru je třeba myslet již při tvorbě územního plánu a vymezit pro něj vyhovující plochy. Jelikož poldry často zabírají větší území, je vhodné provést rešerši vlastnických vztahů, případně záměr s vlastníky pozemků rámcově projednat. Ne všechny musí být přímo odkoupeny, někde může stačit zřízení věcného břemene v podobě služebnosti rozlivu.

Pokud není možná dohoda se všemi vlastníky, umožňuje zákon pro stavbu poldru jako veřejně prospěšné stavby přistoupit k vyvlastnění pozemků za zákonem stanovených podmínek.

Pro realizaci poldru musí vodoprávní úřad povolit jednak samotnou stavbu poldru jako vodního díla, jednak také nakládání s povrchovými vodami. Jako u jiných staveb i zde bude nutné brát v potaz další důležité zájmy v území, zejména zajistit ochranu chráněným rostlinám a živočichům, případně umožnit migrační prostupnost toků pro vodní živočichy.

Co je to poldr:

  • Retenční nádrž o rozloze od jednoho hektaru až po více než sto hektarů, sloužící k zadržení přívalových srážek.
  • Je vodním dílem, přestože je po většinu času úplně, nebo téměř úplně bez vody. Slouží k zadržení potenciální povodňové vlny, a tím ke zmenšení škod.
  • Kromě vody zachycuje také splavenou půdu.
  • Poldr má odtok s „neškodným“ průtokem a přeliv pro případ přeplnění.
  • Počítá se u něho i se vsakováním vody do půdy.
  • Může zde probíhat zemědělská činnost, někdy bývá součástí mokřad.
  • Poldr může být součástí širšího biokoridoru a často plní rekreační funkci.

Realizace: Suchý poldr Rousínovsko v k. ú. Slavkov u Brna

             
  • Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
  • Zhotovitel: 2015, Rovina, a. s.
  • Více informací

Uvažujete o suchém nebo polosuchém poldru?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zasmluvníme modrozelená opatření a nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.