Praktický katalog opatření pro udržitelné stavitelství

Ve spolupráci s experty z mnoha oblastí připravujeme na únor 2021 praktický katalog možných opatření a právních řešení, která pomůžou městům i developerům chytře stavět v území.

Zpět na Udržitelné stavitelství

Katalog přinese jasné návody pro realizaci modrozelené infrastruktury ve městech a představí konkrétní právní nástroje, které umožní pracovat na udržitelné budoucnosti městského prostředí. 

Současně vzniká neformální platforma sdružující naše partnery z řad oborových asociací, developerů, města a firem, kteří se zajímají o téma udržitelného stavitelství.

Platforma umožní společně se prezentovat, sdílet dobrou praxi a informace a podpoří schopnost všech stran efektivně reagovat na příležitosti a potřeby v sektoru.

Ozvěte se nám