Typy energetických společenství: udržitelné bytové domy a veřejné budovy

Komunitní energetika může mít rozmanité podoby. Pro inspiraci jsme pro vás proto připravili přehled typů energetických společenství, která lze v praxi využít. Rozhodně však nejde o vyčerpávající přehled možných modelů.

Jaké jsou přínosy energetických společenství?

Energetická společenství by měla mít možnost stát se plnoprávnými účastníky trhu s elektřinou a poskytovat flexibilitu spotřeby jako tržní komoditu. Tím mohou energetická společenství pomáhat udržovat stabilitu elektrizační sítě a dodávek elektřiny. 

Prostřednictvím sdružení ve společenství jeho členové optimalizují své energetické chování tak, aby měli z výroben energie maximální užitek. Současně mohou dosáhnout na tržní nabídky, ke kterým by se samostatně nedostali. Třetí předpokládanou oblastí přínosů pro společenství je snazší dosahování společensky odpovědného života, například maximalizací podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě společenství anebo upřednostněním spotřeby z lokálních obnovitelných zdrojů.

Příklady energetických společenství

Ekonomické a udržitelné bytové domy

Nájemníci nebo vlastníci jednotek v bytovém domě jsou sdruženi v jednom subjektu, který například provozuje na střeše fotovoltaickou elektrárnu. V domě je zároveň instalovaná baterie o vhodné kapacitě. Dům je plně elektrifikovaný, včetně vytápění. Celý bytový dům má jeden společný jistič a sloučené odběrné místo. 

Mezi jednotlivými byty v rámci domu je přímé vedení a jednotlivé byty jsou osazeny podružnými chytrými elektroměry (kvůli monitoringu a optimalizaci energetických toků). Bytový dům má společný akumulační zásobník pro topení i bojler pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s využitím tepelného čerpadla i přímotopných patron, jejichž provoz automaticky reaguje na aktuální přebytky nebo nedostatek elektřiny z fotovoltaické elektrárny a baterie. 

Cena elektřiny pro jednotlivé členy je stanovena na základě domluvy - může se odvíjet od aktuálního přebytku či nedostatku, individuálních potřeb členů nebo dle jiných kritérií. Na začátku se energetické chování v jednotlivých bytech optimalizuje  pomocí automatizovaného řízení spotřebičů, které vůbec nebo jen minimálně omezují komfort spotřebitele. Typicky je to řízení tepla nebo chladu s ohledem na spotřebitelem definované časy a jím akceptovaný rozptyl teplot v nich (obvykle 1-2 stupně Celsia). 

Obyvatelé bytového domu případně mohou, například za pomoci mobilních telefonů, dále specificky optimalizovat svoji spotřebu - vypínat či zapínat své další velké spotřebiče (pračky, sušičky, myčky a další) a tím využívat nízké ceny elektřiny při výrobní špičce a vyhýbat se vyšším cenám v době špičky poptávky. 

Pro tyto domy samozřejmě existuje celá řada různých variant řešení, které závisí na jejich aktuálním stavu, zejména na stavebním řešení a technickém provedení elektroinstalace, zajištění chladu, tepla a teplé užitkové vody. Z toho se odvíjí náročnost realizace cílového stavu. 

V řadě případů budou vznikat také energetické komunity, kde bude zařazeno více blízkých nebo i vzdálených domů, tak jak jsou dnes spojeny zejména v bytových družstvech.

Veřejné budovy jako základ energetického společenství

Každá obec vlastní několik nemovitostí, zpravidla jde o veřejné budovy, jako jsou úřady, školy, školky, technické služby, dopravní podniky, nemocnice, azylové domy, kulturní centra a podobně. Tyto budovy mají potenciál pro instalaci střešní (případně i fasádní) fotovoltaiky, která může pokrývat v určité míře jejich spotřebu, případně i spotřebu okolních spotřebitelů. Obce se proto mohou domluvit se svými obyvateli, společně investovat do výroben elektřiny, využívat obecní majetek a prostory, společně spořit na cenách elektřiny a ze zisků z prodeje případných přebytků hradit například provozní náklady zdrojů, obecní infrastruktury nebo investovat, například do dalšího zateplování budov.

Příklad z praxe

Pokud uvažujete o vzniku energetické komunity pro bytový dům, rádi pro Vás připravíme změny v potřebných dokumentech. Spolupracovali jsme například s Domy sobě na vzniku provozního modelu tak, aby byl co nejjednodušší.

Čtěte také o chytrých čtvrtích, využití velkých areálů, obecní a krajské energetické komunitě či virtuálnímu energetickému společenství.

Autorka: Kristina Šabová


Uvažujete o vzniku energetického společenství?

Rádi s Vámi probereme konkrétní možnosti a pomůžeme Vám realizovat nejvhodnější řešení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.