Česko je u tvorby evropských standardů reportingu udržitelnosti. Experti z Frank Bold se dostali do důležitého orgánu Evropské komise

Česká republika má zástupce v poradní skupině důležitého orgánu Evropské komise EFRAG, která připravuje zásadní reformu ekonomiky Evropské unie. Skupina vyvíjí standardy pro reporting firem o dopadech jejich činnosti na udržitelnost, což má spolu s dalšími nástroji umožnit přechod EU na klimaticky neutrální ekonomiku. Zapojení odborníků z organizace Frank Bold ukazuje, že i z Česka je možné přímo ovlivňovat evropskou agendu.

Evropské standardy pro reportování o udržitelnosti jsou jedním z klíčových prvků transformace ekonomiky a podnikání v EU. Jejich vznik je zásadní pro nasměrování financí do udržitelných aktivit i odlehčení administrativní zátěže firem. Nová pravidla pro reporting se dotknou všech velkých evropských firem, včetně českých. Pokud se je podaří dobře nastavit, reportování standardizovaných dat například usnadní přístup firem k financím od investorů a bank, které se stále více orientují na udržitelnost.

“Podle návrhu evropské směrnice se budou pravidla reportingu o udržitelnosti týkat jen v Česku asi tisíce společností oproti jednotkám firem, jak tomu bylo doposud. Jde o začátek velkých změn v ekonomice, na něž je potřeba se připravit, protože podnikání, které nebude splňovat pravidla, přestane být z dlouhodobého hlediska rentabilní,“ uvedl ředitel Frank Bold Pavel Franc.
Zapojení organizace Frank Bold dokazuje, že i z České republiky je možné přímo ovlivňovat udržitelnou agendu EU. Na vzniku standardů se v sekretariátu pracovní skupiny podílí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold. Reportování o udržitelnosti se věnuje dlouhodobě, jako člen Eminent Persons Group například dohlížel na tvorbu rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě principů OSN. V sekretariátu pracovní skupiny EFRAG je také Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold. Do vývoje standardů jsou navíc zapojení členové mezinárodní organizace Alliance for Corporate Transparency, kterou Frank Bold vede.

Standardy vznikají v návaznosti na reformu evropské směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která by měla začít platit od roku 2023. “Pokud by se nepodařilo reformu dokončit v první polovině roku 2022, bude se směrnice finalizovat pod vedením České republiky, která od července příštího roku předsedá Radě EU,” doplnil Filip Gregor.

Frank Bold na evropské úrovni i v ČR prosazuje změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak byznys reaguje na zásadní výzvy jako jsou klimatická změna a respekt k lidským právům. Inicioval mezinárodní projekt the Purpose of the Corporation a vede iniciativu Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních neziskových organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni.


Hledáte partnera pro nastavení strategií a cílů v oblasti udržitelnosti?

Ve Frank Bold pomáháme firmám nastavit nefinanční reporting dlouhodobě, spolupracovali jsme s firmami jako Kofola nebo O2.

Obraťte se na nás

Česká republika je u tvorby evropských standardů reportingu udržitelnosti. Experti z Frank Bold se dostali do důležitého orgánu Evropské komise

Experti z Frank Bold se dostali jako zástupci České republiky do poradní skupiny důležitého orgánu Evropské komise EFRAG, která připravuje zásadní reformu ekonomiky Evropské unie.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.