Výstavbu bez negativního vlivu na okolí umožní modelace environmentálního dopadu

Vlivem globální změny klimatu a s ní souvisejícími častějšími extrémními projevy počasí dochází v poslední době před očima odborníků i veřejnosti ke změnám ve vnímání vlivu architektury veřejných prostranství na člověka. V našich podmínkách je změna nejviditelnější například během dlouhých období sucha nebo nárazových dešťů. Hlavním adaptačním nástrojem a také způsobem, jak tyto faktory zmírnit, je dlouhodobě ověřená ekologická „technologie” – městská zeleň. 

Díky většímu využívání zeleně a potažmo i prvků takzvané modrozelené infrastruktury (tedy prvků, jejichž základem je využití zeleně a vody) budou navíc stavební projekty do budoucna získávat na hodnotě. Udržitelné projekty naplňující tzv. ESG kritéria měřící dopad na životní prostředí budou záměrně upřednostňovat i nové finanční nástroje, které připravuje Evropská unie a které takovým projektům usnadní dosáhnutí na investice z veřejných i soukromých zdrojů. Jedním z nich je i nově zaváděná EU taxonomie, která má za cíl investičně zvýhodňovat stavby využívající klimaticky adaptační řešení. Experti z Frank Bold Advokáti už nyní připravují zájemce o tento typ financování na to, aby se se svými projekty mohli o ESG financování ucházet

První projekt v ČR bez environmentálního dopadu na okolí

Vytipovat opatření, jejichž využití dává pro konkrétní stavební projekt smysl a do budoucna lze pomocí nich naplnit ESG kritéria, pomůže modelace environmentálních parametrů. Tuto metodiku vyvinula skupina evropských univerzit a na dalším rozvoji a kontrolním ověřování pracuje i Vysoké učení technické v Brně. Nabyté zkušenosti a hodnocení využil také český projekt Rezidence Oskarka, který vznikne v Českých Budějovicích. Půjde přitom o jednu z prvních staveb pro bydlení v ČR, kde bude využito modelování environmentálního dopadu na jeho bezprostřední okolí. Komplexní hodnocení projektu a návrh praktických opatřeních zpracovala ve své studii společnost Buildigo.

Navržená opatření zohledňují teplotní mapu (pocitovou i naměřenou), množství zasakované i odpařené srážkové vody, množství spotřebovaného CO2, pasivní úsporu energie a charakteristiku proudění vzduchu v okolí. Návrh a posouzení rezidenčního komplexu vzniklo na základě skutečných dat z lokality. Ta prokazatelně potvrdila, že plánované prvky jako jsou zelené střechy zlepší kvalitu prostředí a využívání stavby i jejího okolí.


Autor vizualizace: Brůha Kampera Architekti

Výstavba bez tepelného ostrova a se zadržením srážek

Se zachováním teplotního komfortu v celé oblasti, kde rezidence vznikne, počítá už koncept návrhu od studia Brůha a Kampera Architekti. Počítá se dokonce se zlepšením mikroklimatu díky návrhu zelené infrastruktury z jižního směru, díky čemuž se při tropickém dni zvýší průměrná teplota lokality maximálně o 0,135°C.

Okolí navržené rezidence má mít dle posouzení šíření tepla ve více než šedesáti procentech venkovního prostředí teplotu 29 – 35°C. Teplota v této výši se koncentruje okolo objektu. Díky jeho stínění a aktivnímu přístupu k redukci šíření tepla i využití zeleně pak dochází k minimálnímu rozšiřování tepla do okolí. Tento parametr prokazuje zamezení vytvoření tepelného ostrova v dané lokalitě a vytváří díky tomu trvale udržitelnější architekturu.

Jedná se o vůbec první budovu, která na území ČR, která překročila hodnotu 50 bodů tepelného komfortu v mezinárodní certifikaci GREENPASS (plných 100 bodů přitom může získat například les s dobře vyvinutým bylinným, keřovým i stromovým patrem), kterou společnost Buildigo pro hodnocení environmentálních dopadů používá. Optimalizované halové konstrukce zatím dosahovaly maximálního skóre 35 bodů a jiná hodnocená bytová výstavba na Slovensku dosáhla nejvíce 40 bodů.

Lepších výsledků by v tomto případě bylo možné dosáhnout pouze za přispění všech majitelů sousedících pozemků, které zásadně ovlivňují přehřívání silničního povrchu páteřní komunikace této lokality - ulice Oskara Nedbala. Pro další markantní zlepšení by byla nezbytná spolupráce s městem, které by muselo modernizovat prostředí obslužné komunikace, například zřídit lokality se zelenými ostrovy v ulicích.

Kromě teploty dbají opatření také na zadržování dešťových srážek. Pouze 27 % z jejich objemu bude nutné řešit z pohledu odtoku do dešťové kanalizace či retenční nádrže. Většinu srážek zvládne zpracovat systém zelené infrastruktury v pasivním režimu a jejich další část zachytí akumulační a retenční nádrže. Do dešťové kanalizace odteče absolutní minimum srážek, což je benefit i pro město, které tak uspoří na množství přečišťované dešťové vody. 

Vyhodnocení vnímané teploty termogramem v 15:00 letního dne
Zdroj: GREENPASS, BUILDIGO

Modrozelené infrastruktura mezinárodní úrovně

Rezidence Oskarka svým hodnocením od společnosti Buildigo výrazně přesahuje úroveň běžných projektů a zařazuje se do elitní společnosti pokročilých návrhů, které snesou srovnání i s náročnou zahraniční konkurencí. Projekt s tímto hodnocením by již prošel náročným výběrovým řízením Vídně podle nové požadované koncepce moderní bytové výstavby, která je v sousedním Rakousko mimořádně přísná. 

Kvalitní rozvoj území každé obce je přitom přímo navázán na plánování kvalitní a především odpovědné výstavby ať už k lidem nebo k životnímu prostředí. To znamená využití takových prvků modrozelené infrastruktury, která zamezí zvyšování teploty vlivem výstavby a dalšímu zhoršování klimatu. K tomu přispěje vzájemná spolupráce samospráv i developerů při navrhování podobných projektů i jejich povolování.

Na stavební právo a územní plánování jsou Frank Bold Advokáti odborníci. Díky své expertíze vyjednají mezi developerem a obcí oboustranně přijatelné řešení, které umožní rozvíjet území obce s ohledem na životní prostředí i obyvatele obce. Dobrým nastavením realizačních smluv o dílo potom pomohou dosažení modelované kvality výstavby i při samotné realizaci.


Chcete zkvalitnit plánovanou výstavbu?

Navrhneme pro Vás vhodná řešení modrozelené infrastruktury. Propojíme Vás také s našimi partnery a experty na měření environmentálních dopadů výstavby.

Obraťte se na nás

Chcete zkvalitnit plánovanou výstavbu?

Navrhneme pro Vás vhodná řešení modrozelené infrastruktury. Propojíme Vás také s našimi partnery a experty na měření environmentálních dopadů výstavby

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.