Pořízení stavební uzávěry bude od července složitější. Začněte hned

Nový stavební zákon, který vejde v účinnost v plné šíři v červenci 2024, přináší mnoho změn do územního plánování. Jednou z nich jsou nové podmínky pro pořízení stavební uzávěry v obci - týkat se ale nebudou těch, kteří s pořizováním začnou ještě před účinností nového stavebního zákona. Pokud tedy jako město nebo obec stavební uzávěru zvažujete například z důvodu přípravy změn územního plánu, je vhodnější začít s jejím pořizováním do léta 2024. 

Jako experti na stavební právo a územní plánování Vás pořízením stavební uzávěry provedeme.

Obraťte se na nás

Od července 2024 bude proces řídit obec s rozšířenou působností

Stavební uzávěru dnes obce využívají, pokud chtějí dočasně zabránit proměně konkrétní lokality pro období, kdy se pořizuje nový územní plán (nebo jeho změna), který má způsob využití tohoto území změnit. Do doby nabytí jeho účinnosti proto obec vydá pro konkrétní území stavební uzávěru. Typicky takto města řeší situaci, kdy plán dostatečně nechrání území před nekvalitním developmentem.

"Doposud stačilo k pořízení stavební uzávěry rozhodnutí obecní rady. Dokumentaci pak zajišťoval sám obecní úřad obce, který se přitom mohl obrátit na právní experty. Od července 2024 sice rozhodne o pořízení stavební uzávěry také rada obce, ale proces jejího pořízení bude řídit obec s rozšířenou působností," vysvětluje Sandra Podskalská, advokátka ve Frank Bold Advokáti.

Proces jejího pořízení bude velmi podobný pořízení například územního plánu a reálně tedy hrozí, že se bude proces oproti současnému stavu velmi protahovat. To jde ale proti snaze obcí rychle dočasně vyřešit pomocí stavební uzávěry např. problémy s možným příchodem investora do lokality, kde již obec plánuje jiné využití.

Druhou variantou, jak od července 2024 stavební uzávěru pořídit, je využití tzv. létajícího pořizovatele. V takovém případě ale bude obecní úřad muset získat od krajského úřadu potvrzení o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Krajský úřad by měl na žádost obecního úřadu vydat potvrzení do 30 dnů. Doba pořízení stavební uzávěry se tím však prodlužuje a opět hrozí nežádoucí průtahy.

Halenkov řešil stavební uzávěrou nežádoucí výrobu blízko škol, Sobíšky chov nosnic

Podstatou stavební uzávěry je dočasně zachovat aktuální stav území do vydání nové územně plánovací dokumentace. V daných lokalitách tak není možné po dobu trvání stavební uzávěry získat územní rozhodnutí. Nicméně pokud už někdo územní rozhodnutí na dotčený pozemek získal před účinností stavební uzávěry, může v realizaci svého záměru bez omezení pokračovat.

Pro ochranu svého území před vybudováním biofarmy na chov nosnic vydala za asistence expertů z Frank Bold Advokáti stavební uzávěru obec Sobíšky. „Podmínky Územního plánu Sobíšky v té době nebyly dostatečné pro naplňování našich cílů územního plánování a proti záměru zde vyvstal také odpor veřejnosti, ze kterého vzešel návrh na vyhlášení místního referenda. Jeho výsledek dal závazný vzkaz, že rizikový dopad na životní prostředí a dění v obci má být respektován,” popisuje Kateřina Krejčí, starostka Sobíšek

Při pořízení stavební uzávěry jsme poskytli právní asistenci obci Halenkov v Beskydech. Pro její pořízení se samospráva rozhodla, aby zamezila nedostatečně regulované výstavbě v plochách výroby a skladování. Jednou z takových staveb mohla být prášková lakovna v centru obce, která by obyvatelům výrazně snížila kvalitu životního prostředí nárůstem zápachu i prašnosti. 

„Výstavba by měla závažný negativní vliv na okolní rodinné domy, sportoviště, mateřskou i základní školu, které stojí poblíž plánované lakovny. V obci bychom dýchali špinavý vzduch a zásadně by se zvýšil hluk. Snížením kvality prostředí, v němž žijeme, bychom na to doplatili všichni. Museli jsme tedy podniknout kroky, aby chystaná změna ÚP měla zamýšlený efekt,” uvádí zástupce Halenkova.


Zvažujete pořízení stavební uzávěry ve Vašem městě nebo obci?

Začněte s přípravou stavební uzávěry včas podle pravidel platných ještě do konce června 2024. Jsme experti na stavební právo a územní plánování, právní dokumentaci pro Vás připravíme rychle a bez průtahů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.