ESG a zelené financování

V návaznosti na nový evropský právní rámec vstoupí na začátku roku 2022 v účinnost dvě klíčová nařízení, a to Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit (EU Taxonomie) a Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR). Banky a institucionální investoři tak budou už od 1. 1. 2022 prověřovat rizika negativních dopadů spojených se svými investicemi a budou motivováni upřednostňovat investice do udržitelných aktivit. 

Od 1. 1. 2023 budou všechny větší firmy reportovat dle evropských standardů o svých dopadech na udržitelnost. Souhrnně jde o tzv. ESG kritéria, tedy popis vlivů na životní prostředí (E) a lidskou společnost (S), a zároveň i kvalitu řízení společnosti (G). Tato data společnostem a investorům pomáhají porozumět rizikům spojeným s udržitelností i odhalovat nové obchodní příležitosti. Firmy díky nim dosáhnou na zelené financování. 

Co se změní od roku 2022

 1. Banky začnou vyžadovat informace o projektech, do nichž bylo investováno dle EU Taxonomie. Na trhu vznikne vysoká poptávka po projektech a cenných papírech, které prokážou, že jsou v souladu s EU Taxonomií. Kdo bude mít projekty splňující jasná kritéria EU Taxonomie, získá lepší podmínky pro jejich financování.
 2. Podle standardů SFDR a podle udržitelných aktivit Taxonomie musí společnosti reportovat data o hlavních nepříznivých dopadech své činnosti (indikátory o klimatické změně, zaměstnanecké indikátory a další).
 3. Povinnost uvádět ve své výroční zprávě klíčová data dle nové směrnice CSRD a standardů pro reporting o udržitelnosti (nefinanční reporting) budou mít od roku 2023 všechny velké společnosti nad 250 zaměstnanců a také malé i střední podniky obchodující své cenné papíry na burze s výjimkou mikropodniků.

Co pro vás zajistíme

ESG rating: pro nemovitostní fond analyzujeme portfolio a vysvětlíme, jak se stát zeleným fondem

 • Kategorizujeme portfolio vašich projektů z pohledu ESG kritérií podle evropské legislativy a nastavíme procesy a reportingové výstupy podle základních zákonných požadavků SFDR a EU Taxonomie.

 • Posoudíme náročnost přechodu na zelený fond podle požadavků SFDR a EU Taxonomie. Případně zajistíme nastavení monitoringu, vyhodnocování a reportingu podle kritérií pro zelený fond. 

Potřebuji ESG rating

Developerskou společnost připravíme na příchod EU taxonomie a pomůžeme dosáhnout na zelené financování

 • Identifikujeme, jaké obchodní příležitosti či rizika přináší legislativní změny pro Vaši společnost (přístup k financím, zelené dluhopisy, zvýšená cena uhlíku apod.)

 • Nastavíme kritéria pro reportování vůči bankám a dalším investorům pro dosažení na zelené financování

 • Doporučíme, jak postupovat, abyste si sami mohli nastavit ESG strategii a následně ji implementovat (jaké oblasti prioritizovat s ohledem na business model, jaká jsou potřebná strategická rozhodnutí)

Chci se připravit na příchod EU taxonomie

Zelené dluhopisy ve standardu evropské legislativy

 • Definujeme základní certifikační kritéria pro Vaše projekty.

 • Posoudíme portfolio projektů zařaditelné do emise dluhopisů z hlediska EU taxonomie.

 • Zajistíme propagaci veřejné emise v souladu s taxonomií pro investory a zainteresovanou veřejnost.

 • Zajistíme celou emisi dluhopisů, včetně emise s prospektem.

Mám zájem o zelené dluhopisy

Vaše firma se stane důvěryhodnou díky zavedení efektivních monitorovacích a reportovacích nástrojů ESG

 • Provedeme Vás připravovanými změnami legislativy (zejména CSRD), vysvětlíme, která témata prioritizovat a navrhneme implementační plán, abyste byli připraveni ESG reporty vykazovat včas, správně a bez dodatečných nákladů.

 • Připravíme přehled ESG dat, která bude Vaše společnost potřebovat. Vysvětlíme, jak informace sbírat a vypočítat, jaké strategie a cíle si nastavit a jak napsat samotný report. 

 • Zpracujeme souhrn souvisejících obchodních příležitostí (např. které aktivity společnosti jsou udržitelné podle EU Taxonomie a jak na ně získat financování).

 • Pomůžeme nastavit ESG due diligence proces, který je podmínkou pro získání udržitelného financování. 

Chci zavést nástroje ESG

Právní stránka i praktická a technická řešení pro ESG a zelené financování 

V expertní skupině Frank Bold máme přímou zkušenost „z Bruselu“, kde se naši právníci podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu a Taxonomii. Stavíme také na dlouholeté zkušenosti v oblasti udržitelného stavitelství a energetiky. Díky tomuto spojení zajistíme orientaci jak v právní, tak i technické části problematiky, zejména pokud jde o měnící se požadavky na energetickou náročnost a další parametry budov, environmentální certifikace atd. Máme širokou síť partnerů, na této službě přímo spolupracujeme s EkoWATT

Naše zkušenosti

 • Experti Frank Bold jsou součástí poradní skupiny důležitého orgánu Evropské komise EFRAG, která vyvíjí standardy pro reporting firem o udržitelnosti, což má spolu s dalšími nástroji umožnit přechod EU na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.

 • Náš právník Filip Gregor byl členem “Eminent Persons Group” projektu Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt byl implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.

 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.

 • Frank Bold vede iniciativu Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních neziskových organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni. V rámci Alliance jsme důkladně analyzovali data o udržitelnosti zveřejněná 1000 velkých evropských firem, abychom získali objektivní data o kvalitě reportingu pro praxi i legislativní změny.

 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.

Napište nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.