Nefinanční reporting

Velké firmy mají zákonnou povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace o tom, jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti v oblasti životního prostředí, korupce, zaměstnaneckých a sociálních otázek a respektování lidských práv.

--> Auditovali jsme nefinanční reporty 1000 největších firem v Evropě.
Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

--> Provedli jsme také analýzu 300 korporací střední, východní a jižní Evropy.
Shrnutí čtěte ZDE.

Co pro vás můžeme udělat

1. Audit stávajících materiálů

 • zhodnotíme, zda jsou informace relevantní z pohledu novely zákona o účetnictví
 • identifikujeme mezery, které by bylo vhodné vyplnit, a příležitosti pro dlouhodobé zlepšení.

Potřebuji audit

2. Sestavení nefinančního reportu

 • Report bude zahrnovat analýzu materiálních rizik a dopadů, informace o jejich managementu a due diligence systému, popis strategie a relevantní klíčové ukazatele výkonnosti.

Chci pomoci s nefinančním reportingem

3. Identifikace rizik

 • Navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit stávající CSR politiku firmy tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a byla nákladově efektivní. 

Potřebuji konzultaci

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Na tématu nefinančního reportingu dlouhodobě spolupracujeme s Cass Business School, City University of London, University of Oslo a řadou akademických pracovníků z mnoha států EU 
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.
 • Pomohli jsme nastavit nefinanční reporting 2 velkým českým firmám Kofola a O2.

Napište nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků.

Obraťte se na nás

Co mají firmy podle zákona zveřejňovat?

 • Stručný popis obchodního modelu podniku.
 • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Výsledky těchto politik/strategií.
 • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Nová právní úprava je postavená na principech namísto detailních požadavků. Její implementace tedy vyžaduje od firmy provedení analýzy rizik, posouzení, které informace jsou z logiky zákona podstatné, a výběr vhodných řešení a KPIs s ohledem na mezinárodní standardy. Nezávislé ověření je dobrou praxí doporučenou ve směrnici. Logikou celé směrnice je:

 • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
 • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva, životní prostředí a korupci;
 • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.