Právní služby

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu všech běžných typů fúzí a akvizic

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

Korporátní právo

Společnosti si nás najímají, když jednají o vstupu investora, vydávají dluhopisy, zakládají zahraniční pobočky nebo jinak zasahují do rámce, v němž standardně operují.

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo sídelní komplexy

Mediální právo a ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, dobré pověsti a hranice zákonné reklamy.

Nefinanční reporting

Pracujeme na tom, aby nefinanční zprávy přinášely podstatné informace investorům, zákazníkům i firmám samotným.

Nemovitosti

Při nákupu nebo prodeji nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

Právní přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

Rodinné právo

Našimi klienty jsou jak manželé, kteří se rozvádějí a chtějí vypořádat své majetkové poměry, tak rodiče nezletilých dětí, kteří řeší otázky výchovy, úpravy styku a výživy nezletilých dětí.

Smlouva obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat podmínky spolupráce s developerem

Smluvní právo

Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality a fungovaly jako prevence sporů.

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v arbitrážích.

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou legislativu.

Umístění a povolení investičního záměru v území

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat s obcí oboustranně přijatelné řešení.

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její občany.

Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín jejího splacení.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

Ozvěte se nám