Právní služby

Založení a provoz lokální distribuční soustavy

Plánujete výstavbu nového developerského projektu anebo řešíte systém dodávek energií do stávajícího areálu s vícero odběrateli elektřiny? Možné řešení energetických potřeb představuje zřízení lokální distribuční soustavy (LDS) pro váš projekt.

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

Korporátní právo

Společnosti si nás najímají, když jednají o vstupu investora, vydávají dluhopisy, zakládají zahraniční pobočky nebo jinak zasahují do rámce, v němž standardně operují.

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

Nefinanční reporting

Nové povinnosti pro zveřejňování výročních zpráv za rok 2017 

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

Umístění a povolení investičního záměru v území

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat s obcí oboustranně přijatelné řešení.

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům, nebo je efektivně vyřešit.

Právní přezkum územních plánů

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

Smluvní právo

Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality a fungovaly jako prevence sporů.

Smlouvy obcí

Kvalitní, flexibilní a vyvážené smlouvy s dodavateli.

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou legislativu.

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její občany.

Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Vymáhání pohledávek eticky

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín jejího splacení.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

Ozvěte se nám