Školení a semináře

Ve všech oblastech práva, kterým se věnujeme v rámci advokátní praxe, také vedeme školení či semináře s cílem podpořit správnou aplikaci předpisů a ulehčit zaměstnancům dotčených firem a organizací adaptaci na novou legislativu nebo pracovní postupy.

Co pro vás můžeme udělat:

 • Uspořádáme pro vás právní školení. Naše školení jsou určená pro kohokoliv, kdo ve své práci musí reagovat na měnící se legislativu a potřebuje v tom získat jistotu. Nejčastěji školíme zaměstnance veřejné správy a zaměstnance organizací, jimž pomáháme zavádět rozsáhlejší změny, například v souvislosti s nakládáním s osobními údaji

 • Formát a rozsah školení je na domluvě, většinou školíme pro skupinu 15-30 účastníků a vejdeme se do 3-6 hodin.

 • Snažíme se o praktický přístup; poskytujeme návody, jak postupovat ve sporných situacích, a účastníkům vybraných typů školení nabízíme, aby s námi danou problematiku dále sledovali formou bezplatného tematického newsletteru, který přináší novinky z legislativy, judikatury a doporučení z praxe.

Nejčastěji školíme:

 • poslední změny v pracovněprávních předpisech a judikatuře

 • odpovědnost členů orgánů obchodních korporací

 • novela stavebního zákona a její důsledky pro územní plánování, povolování staveb nebo například smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery

 • zadávání veřejných zakázek podle kvalitativních kritérií

 • právo na informace v aplikační praxi

 • spin-off jako způsob komercializace výzkumných projektů

 • decentralizace energetiky - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

 • ochrana osobních údajů

 • … a další témata

Ozvěte se nám

Každý měsíc vedeme 2-5 školení. Informace o těch aktuálních veřejně přístupných najdete v sekci Novinky. Jestliže chcete uspořádat školení přímo u sebe, ozvěte se nám a domluvíme se, co přesně potřebujete a kdy to zrealizujeme.

Reference

Slovy jedné z účastnic: „Přednáška byla na výtečné úrovni. Mgr. Kornel přednášel velmi jasně a přesně, stejně tak byly jasné jeho reakce na dotazy.“ Myslím si, že právě ta konkrétnost a jednoznačné odpovědi na dotazy byly důvodem výborného hodnocení ze strany účastníků. V minulosti kolegyně pořádala semináře na téma GDPR pro jinou cílovou skupinu než účetní a s jinými lektory, kde účastníci nebyly spokojeni s příliš „právnickým“ výkladem a obecnými odpověďmi. Toto je první seminář z oblasti GDPR, kde tyto výtky nezazněly. 

Ze zpětné vazby na školení o ochraně osobních údajů

„Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.“

František Smolka, Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

 
 

Ozvěte se nám