Registr smluv

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

Helpdesk k registru smluv

Rychlá pomoc se zveřejněním nebo kontrolou konkrétní smlouvy. Pošlete nám smlouvu, jejíž zveřejnění vám dělá starost. Dotaz vyřešíme rychle a za pevně stanovenou cenu.

Vyzkoušet Helpdesk

Právní služby

Pro nastavení systémových řešení, tvorbu metodiky nebo školení zaměstnanců. Co děláme nejčastěji:

  • Identifikace smluv určených ke zveřejnění. Poradíme vám, které smlouy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. 
  • Identifikace rizikových momentů v kontraktaci. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 
  • Ochrana osobních údajů. Jednou provždy s vámi projdeme, které údaje je nutné ze smluv před zveřejněním odstranit a které mohou zůstat.
  • Ochrana obchodního tajemství. Navrhneme vám smluvní ustanovení pro ochranu obchodního tajemství vašeho nebo vašich smluvních partnerů.
  • Praktické implikace sankce neplatnosti. Pomůžeme vám vyřešit důsledky zneplatněné smlouvy, i když plnění už probíhá. 
  • Metodika zveřejňování. Sestavíme s vámi metodiku na míru vaší instituci tak, abychom minimalizovali chybné postupy a administrativní zátěž.

Kontaktujte nás

Naše zkušenosti

  • Jsme autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck. Proškolili jsme více než 1000 uživatelů registru smluv.
  • Dodali jsme zákonu o registru smluv odbornou expertízu - zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona.
  • Jsme členové platformy Otevřená města, která usiluje o zlepšení otevřenosti radnic v českých městech a obcích.

Ozvěte se nám