Smluvní právo

Obchodní smlouvy jsou denním chlebem advokátní kanceláře. Pro všechny běžné typy smluv máme své vlastní vzory, které upravujeme na míru dané situaci. Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality, které mohou nastat, a fungovaly jako prevence sporů plynoucích z nevyjasněných práv a povinností smluvních stran.

Co pro vás můžeme udělat:

Prodej po internetu

Sestavíme vám obchodní podmínky a smlouvy pro velké množství standardizovaných obchodů.

Proč: špatně napsaná smlouva umožňuje zákazníkovi odstoupit od transakce nehledě na náklady, které tím obchodníkovi vzniknou. 

Smlouvy pro B2B dodavatelské vztahy

Pomůžeme vám vhodně nastavit dodavatelské vztahy v českém nebo mezinárodním kontextu a připravíme související smlouvy za využití dodacích obchodních podmínek, jako jsou INCOTERMS, FIDIC a další. Sepíšeme rámcové smlouvy, smlouvy s opakujícím se plněním nebo smlouvy o obchodním zastoupení. Spolu s vámi identifikujeme rizika předsmluvní odpovědnosti.

Proč: Zejména v mezinárodním obchodě se lze dopustit řady chyb plynoucích z rozdílné právní úpravy v různých státech. Zabývali jsme se například smlouvou o obchodním zastoupení české společnosti v zahraničí, která se neřídila českým právem. Problém nastal v okamžiku, kdy obchodní zástupce od smlouvy odstoupil a právem nárokoval kompenzaci násobně vyšší, než jaká by mu náležela, kdyby smlouva podléhala českému právu. 

Nemovitosti

Sjednáváme smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem, jako jsou nájemní a kupní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy se správci nemovitostí. Poskytujeme službu advokátní úschovy.

Proč: jakmile je v katastru nemovitostí chybný údaj, je těžké uvést věc na pravou míru. Zabýváme se řadou sporů vzniklých koupí nemovitosti od nevlastníka, nevložením údajů do katastru nemovitostí a dalšími zdánlivě jednoduchými příčinami, které však mají složité následky. 

Smlouvy o dílo

Sepisujeme smlouvy na hmotné i nehmotné dílo. V prvním případě jde nejčastěji o stavebnictví, v druhém o software.

Proč: Kvůli prevenci sporů. Smlouva musí obsahovat všechny podstatné náležitosti, jinak hrozí, že dílo nebude plnit všechny funkce, které od něj objednatel očekával, bude dodané nekompletní nebo v jinak nevyhovujícím stavu. Smlouva by také měla zajistit průběžnou kontrolu vznikajícího díla, jako je například odsouhlasení wireframu webové stránky zákazníkem.

U zmíněných typů smluv samozřejmě provádíme i kontrolu smluv předložených druhou smluvní stranou. Posuzujeme jejich vyváženost a v případě potřeby radíme, jak se z nich vyvázat.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Napište nám nebo zavolejte

 

„Na Kickstarteru jsme vybrali přes čtvrt milionu dolarů a právě spouštíme výrobu. Jsme moc rádi, že za námi stojí tak silný partner, jako je Frank Bold Advokáti, který dohlíží na všechny právní záležitosti naší firmy a připravuje nám veškeré smlouvy.“

Miroslav Peřina, zakladatel a šéf XTND s. r. o.

 

S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Kateřina Vokřínková
Hub angel, Impact HUB Praha

 

Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek
COO Jihomoravského inovačního centra

 

Ozvěte se nám