Spolupráce měst a developerů: diskuzi je nutné racionalizovat a sdílet know-how

Odpovědný rozvoj každé obce je svázaný se stavebními projekty a v ideálním případě také se zkvalitňováním služeb a životního prostředí pro její obyvatele. Takové rozrůstání podpoří, pokud na něm obec spolupracuje s developery, kteří chtějí svoje projekty umisťovat do jejího území. Aby byla spolupráce oboustranně výhodná a smysluplná, musí mít kvalitní základ v podobě smluv s investory či přímo pravidly pro spolupráci s nimi.

Zkušenosti s takovými dokumenty už v Česku mají první města. jako je Jihlava a Praha i developeři jako Passerinvest Group nebo Logport Development. Představili je na říjnové konferenci Bold Future.

Praha zkracuje rozhodování u změn územních plánů, Jihlava využívá potenciál lokalit

Stovek projektů, pro něž je nutná změna územního plánu, se dotklo zavedení nových jednotných pravidel pro investory z letošního jara v Praze. Aktuálně je v procesu změny územního plánu více než 700 projektů. Pro takové množství je nutné zajistit také dostatek technické infrastruktury a služeb pro obyvatele. V osmi největších pražských lokalitách, kterých se žádané změny územního plánu týkají, je potřeba dostavět 13 škol a 47 školek. Finanční i nefinanční plnění, které pro investory metodika zavádí, v těchto lokalitách potřebu v oblasti školství pokryje. 

Současně se zavedením metodiky provedla Praha také důkladnou inventuru všech rozhodovacích procesů. Díky zavedení maximální automatizace a digitalizace tam, kde to bylo možné, se povedlo rozhodovací proces samosprávy pro jednu změnu územního plánu výrazně zkrátit. „Změny nyní umíme dokončit do 2 až 3 let místo dřívějších 6 až 15 let. Když to zprůměrujeme za všechny změny územního plánu, je takové ušetření naprosto zásadní pro zdravý rozvoj města,” řekl ředitel odboru územního rozvoje magistrátu hlavního města Prahy Filip Foglar, který se na přípravě metodiky podílel.

Prvním statutárním městem, které v roce 2020 začalo využívat Zásady pro spolupráci s investory, byla Jihlava. Podle bývalého náměstka primátorky Jihlavy Víta Zemana je však neméně důležité znát provozní i investiční náklady města a pracovat s jejich rozložením po městě. „Mít správná data znamená vědět, jak vést město k udržitelnému rozvoji. Zásady pro spolupráci s investory jsou pouze jedním z řady nástrojů obou světů. Bez znalostí ekonomiky nemohou spolu obě strany komunikovat, protože si neuvěří,” popsal na konferenci Zeman.

Současně s uplatňováním Zásad proto v Jihlavě pracují s přesně vyčísleným potenciálem jednotlivých lokalit - čím více se do místa investuje, tím víc se zvyšuje jeho potenciál. Díky tomu má město i investor, který následně chce takové území rozvíjet, jasnou představu o tom, jak konkrétní výstavba město ovlivní na další desítky let.

Transparentní podmínky spolupráce zmírní oboustrannou nedůvěru

Nastolení transparentních podmínek pro výstavbu je nejen v hlavním českém městě zásadní pro skutečně kvalitní spolupráci jak ze strany obcí, tak ze strany developerů. „Bylo pro nás důležité vzájemnou diskuzi racionalizovat, oddémonizovat development a stejně tak i město, které se v některých ohledech nechovalo konzistentně a transparentně. Uvidíme, jestli se tak bude chovat podle metodiky,” uvedl ředitel rozvoje Passerinvest Group Eduard Forejt na konferenci. Podle něj jde především o nástroj ke zmírnění vzájemné nedůvěry.

První projekt, na kterém si realizaci projektů obě strany - v tomto případě hlavní město Praha a Passerinvest Group - vyzkoušely, je plánovaná proměna bývalého areálu Interlovu Roztyly. Smlouva uzavřená podle metodiky jasně určila, na jakých místech, v jakém termínu i v jaké podobě se realizuje konkrétní infrastruktura či občanská vybavenost. Vedle samotné výstavby má v místě díky finančnímu i nefinančnímu příspěvku developera vzniknout dopravní přivaděč, park, modrozelená infrastruktura, část cyklostezky a další rozvojové projekty.

V obcích, které zastřešující dokument jako Zásady pro spolupráci s investory dosud nevyužívají, je vhodné při spolupráci uzavírat smlouvu mezi obcí a investorem, která podmínky spolupráce právně upravuje. Za jasně nastolených podmínek roste například projekt společnosti Logport Development v Jinočanech u Prahy. Na území obce vzniknou výrobní, skladovací i obchodní prostory. Do budoucna developer počítá také s rezidenční výstavbou.

 „Nejprve jsme zjistili limity obce a uzavřeli jsme s obcí smlouvu o limitech projektu, která je extrémně podrobná a řeší i detaily jako je minimální průměr stromů, které budeme vysazovat. Pak máme také investorskou smlouvu mezi námi a obcí, kde se zavazujeme k finančnímu plnění. Současně spolupracujeme s obcí na návrhu zázemí pro technické služby a policii,” upřesnil CEO společnosti David Vais.

Zásadním pro rozvoj kvalitních pracovních vztahů mezi obcemi a developery je, jak se odborníci na konferenci shodovali, sdílení know-how i příkladů dobré praxe. „Pokud jde o významnější území v rámci obce, je vhodné angažovat i právní experty či jiné odborníky. Developer je profesionál a pokud chce být obec jeho partnerem, také potřebuje know-how. A samozřejmě vzory - my jsme například publikovali vzorové zásady pro obce,” uvedl advokát Tomasz Heczko z kanceláře Frank Bold Advokáti.


Chcete vědět víc?‍

Kupte si za výhodnou cenu přístup k videozáznamu z konference Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu.

Videozáznam z konference Bold Future

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.