Frank Bold Advokáti pomohli zastavit plánovanou těžbu zlata ohrožující šumavskou přírodu

Hrozbě případné těžby zlata a wolframu čelí město Kašperské Hory a další okolní samosprávy dlouhodobě. Těžařské společnosti totiž opakovaně podávají žádosti o stanovení tzv. průzkumného území. To je v podstatě prvním krokem k budoucí těžbě – slouží k vyhledání a průzkumu ložisek nerostů a už v této fázi zpravidla dochází k zásahům do zemské kůry v podobě hlubokých průzkumných vrtů

Žádost o stanovení průzkumného území Kašperské Hory podaly v loňském roce celkem tři společnosti. Jedna z nich navíc požádala o stanovení průzkumného území Ždánov. Město Kašperské Hory a obec Nezdice na Šumavě, kterých se lokalita dotýká, se však proti tomu postavily. Obce v případu zastupují Frank Bold Advokáti.

Průzkumné vrty ohrozí přírodu, pitnou vodu i klid obyvatel

Zásadní argument, proč těžbu ani stanovení průzkumného území nepovolit, je ochrana životního prostředí v této oblasti. Lokalita Kašperské Hory, kde by měl průzkum probíhat, se totiž nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v blízkosti Národního parku Šumava

Lokalita Ždánov pak sice leží „jen“ v blízkosti v Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale nachází se v přírodním parku Kašperskohorská vrchovina a vyskytují se v ní zvláště chráněné druhy či památné stromy. Probíhající průzkum by tedy zásadně negativně ovlivnil vzácné rostliny a živočichy, kteří se v obou navrhovaných územích nachází, a zhoršil přírodní poměry.

Zdroj: https://mapy.cz/s/nefasobejo

Kromě toho v těchto místech vyvěrají důležité zdroje pitné vody, na kterých jsou závislí obyvatelé okolních obcí. Práce v podloží by mohly pozměnit místní hydrogeologické poměry a vodní zdroje poškodit. Problematické také je, že část navrhovaných průzkumných území zasahuje do zastavěného území Kašperských Hor a průzkum by rušil klid obyvatel a ohrozil statiku budov.

„Těší nás, že Ministerstvo životního prostředí vyslyšelo naše argumenty a argumenty orgánů ochrany přírody a žádosti o stanovení průzkumného území zamítlo s tím, že je zde převažující zájem na ochraně přírody a krajiny, na zajištění práva dotčených obcí na všestranném rozvoji jejich území a uspokojování potřeb jejich občanů a na ochraně vodních zdrojů. Ukázalo se navíc, že již samotný průzkum je v rozporu se státní politikou životního prostředí a  případná další těžba se státní surovinovou politikou ČR. I k tomu musí Ministerstvo při rozhodování o žádostech přihlížet,” uvedla právnička Eliška Kubíčková z kanceláře Frank Bold Advokáti.

V minulosti už byly dvě žádosti o stanovení průzkumného území v této lokalitě zamítnuty mimo jiné kvůli tomu, že ložisko je již dostatečně prozkoumané a zájem na ochraně přírody a vod převažuje nad zájmem na dalším průzkumu. To platí i pro aktuální žádost a není tedy důvod průzkum opět provádět.


Jsme experti na právo životního prostředí

Věnujeme se mu přes 20 let. Jsme nejen pravou rukou obcí a spolků, kteří životní prostředí aktivně brání, ale také investorů a společnosti, které chtějí úspěšně splnit zákonné podmínky pro realizaci svých záměrů.  

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.