Školení k veřejným zakázkám

Připravíme pro vás na míru školení k zadávání veřejných zakázek včetně nových možností zadávání „na kvalitu“.

Nabízíme následující školení:

Veřejné zakázky s důrazem na kvalitu

Anotace: Ve snaze vyhnout se potenciálním sporům a nařčením, rezignují často veřejní zadavatelé na možnosti zohlednit vedle ceny také kvalitu nabídnutého řešení, spolehlivost dodavatele nebo environmentální a sociální dopady dodávané služby či produktu. Důsledkem může být řešení, které se nakonec ukáže jako nehospodárné a nevyhovující potřebám zadavatele.

Účastníci školení se dozvědí, jak zahrnout kritéria kvality do zadávacích nebo smluvních podmínek s vítězným uchazečem, do kvalifikačních předpokladů a do hodnotících kritérií, a díky tomu získat v zakázce to, co skutečně potřebují.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje; veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: administrace zadávacího řízení, doporučení a praktické postupy

Anotace: Seminář je zaměřen na výklad nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. října 2016, a věnuje se zejména problematickým otázkám souvisejícím s jeho uvedením do praxe.

Cílem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy a dát srozumitelná, užitečná doporučení ohledně administrace zadávacího řízení, hodnocení nabídek a využití nových zadávacích nástrojů.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje;  veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Veřejné zakázky z pohledu dodavatelů

Anotace: seminář má za cíl seznámit dodavatele s jejich zákonnými právy ve výběrových řízeních zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách a to jak z pohledu změn, které přinesl nový zakon o zadávání veřejných zakázek pro sestavení nabídek, i z hlediska případného přezkumu veřejné zakázky 

Odborný program semináře:

  • Změny zákona o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatelů 
  • Formální fáze a detaily přezkumu postupu zadavatele ve veřejných zakázkách

Pro koho je seminář určen: dodavatele ucházející se o veřejné zakázky

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Veřejná zakázka vs. koncese

Anotace: Seminář se věnuje rozdílům mezi veřejnou zakázkou a koncesí z pohledu zadavatele.

Cílem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy a vést diskusi, která by byla srozumitelná, užitečná a sloužila každodenní aplikaci, a to s využitím širších poznatků ohledně výkladu této nové právní úpravy i dosavadní rozhodovací praxe k předchozímu zákonu.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Naše zkušenosti

Pro své klienty administrujeme veřejné zakázky od začátku do konce. V přezkumu auditních a kontrolních orgánů obstály zatím všechny.

Administrovali jsme veřejnou zakázku na pojištění městské části, výběr provozovatele vodovodu a kanalizace nebo o zakázku na svoz a likvidaci odpadu.

Všechny naše návrhy na přezkoumání veřejných zakázek, které jsme podali k ÚOHS, byly shledány důvodnými.

Školíme nejen veřejné zakázky a nejen úředníky. Našimi školeními, nejčastěji organizovanými ve spolupráci s C.H. Beck a OTIDEou, už prošlo více než 1500 účastníků.

Formát a rozsah školení

Kontaktujte nás a domluvíme se, jaký formát a rozsah školení je pro vás nejvhodnější. Většina našich školení trvá 3-6 hodin a je pro 15-30 účastníků.

V každém případě se pokusíme, aby školení bylo co nejpraktičtější. Účastníci získají návody a checklisty, jak postupovat. Předem zasíláme elektronickou verzi prezentace a dalších materiálů. Účastníkům školení nabízíme, aby s námi danou problematiku dále sledovali formou bezplatného tematického newsletteru, který přináší novinky z legislativy, judikatury a tipy z praxe. V případě vašeho zájmu můžeme vystavit také certifikáty o absolvování školení.

Kontaktní osoba pro dotazy: Jiří Nezhyba, +420 775 154 073, jiri.nezhyba@fbadvokati.cz

Naši školitelé

Mgr. Ing. Anna Francová

Reference

„Díky školení jsme si uvědomili, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.“

Zdeněk Navrátil, Starosta Žďáru nad Sázavou o našem školení

Využijte našich dalších služeb

Potřebujete pomoc s výběrovým řízením? Administrujeme veřejné zakázky, kontrolujeme zadávací dokumentaci a pomáháme zadavatelům, aby dostali to, co od zakázky chtějí. 
 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.