Školení k veřejným zakázkám

Připravíme pro vás na míru školení k zadávání veřejných zakázek včetně nových možností zadávání „na kvalitu“.

Nabízíme následující školení:

Veřejné zakázky s důrazem na kvalitu

Anotace: Ve snaze vyhnout se potenciálním sporům a nařčením, rezignují často veřejní zadavatelé na možnosti zohlednit vedle ceny také kvalitu nabídnutého řešení, spolehlivost dodavatele nebo environmentální a sociální dopady dodávané služby či produktu. Důsledkem může být řešení, které se nakonec ukáže jako nehospodárné a nevyhovující potřebám zadavatele.

Účastníci školení se dozvědí, jak zahrnout kritéria kvality do zadávacích nebo smluvních podmínek s vítězným uchazečem, do kvalifikačních předpokladů a do hodnotících kritérií, a díky tomu získat v zakázce to, co skutečně potřebují.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje; veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: administrace zadávacího řízení, doporučení a praktické postupy

Anotace: Seminář je zaměřen na výklad nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. října 2016, a věnuje se zejména problematickým otázkám souvisejícím s jeho uvedením do praxe.

Cílem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy a dát srozumitelná, užitečná doporučení ohledně administrace zadávacího řízení, hodnocení nabídek a využití nových zadávacích nástrojů.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje;  veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Veřejné zakázky z pohledu dodavatelů

Anotace: seminář má za cíl seznámit dodavatele s jejich zákonnými právy ve výběrových řízeních zadávaných dle zákona o veřejných zakázkách a to jak z pohledu změn, které přinesl nový zakon o zadávání veřejných zakázek pro sestavení nabídek, i z hlediska případného přezkumu veřejné zakázky 

Odborný program semináře:

  • Změny zákona o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatelů 
  • Formální fáze a detaily přezkumu postupu zadavatele ve veřejných zakázkách

Pro koho je seminář určen: dodavatele ucházející se o veřejné zakázky

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Veřejná zakázka vs. koncese

Anotace: Seminář se věnuje rozdílům mezi veřejnou zakázkou a koncesí z pohledu zadavatele.

Cílem je podat co nejaktuálnější výklad nové právní úpravy a vést diskusi, která by byla srozumitelná, užitečná a sloužila každodenní aplikaci, a to s využitím širších poznatků ohledně výkladu této nové právní úpravy i dosavadní rozhodovací praxe k předchozímu zákonu.

Pro koho je seminář určen: obce a kraje, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás

Naše zkušenosti

Pro své klienty administrujeme veřejné zakázky od začátku do konce. V přezkumu auditních a kontrolních orgánů obstály zatím všechny.

Administrovali jsme veřejnou zakázku na pojištění městské části, výběr provozovatele vodovodu a kanalizace nebo o zakázku na svoz a likvidaci odpadu.

Všechny naše návrhy na přezkoumání veřejných zakázek, které jsme podali k ÚOHS, byly shledány důvodnými.

Školíme nejen veřejné zakázky a nejen úředníky. Našimi školeními, nejčastěji organizovanými ve spolupráci s C.H. Beck a OTIDEou, už prošlo více než 1500 účastníků.

Formát a rozsah školení

Kontaktujte nás a domluvíme se, jaký formát a rozsah školení je pro vás nejvhodnější. Většina našich školení trvá 3-6 hodin a je pro 15-30 účastníků.

V každém případě se pokusíme, aby školení bylo co nejpraktičtější. Účastníci získají návody a checklisty, jak postupovat. Předem zasíláme elektronickou verzi prezentace a dalších materiálů. Účastníkům školení nabízíme, aby s námi danou problematiku dále sledovali formou bezplatného tematického newsletteru, který přináší novinky z legislativy, judikatury a tipy z praxe. V případě vašeho zájmu můžeme vystavit také certifikáty o absolvování školení.

Kontaktní osoba pro dotazy: Jiří Nezhyba, +420 775 154 073, jiri.nezhyba@fbadvokati.cz

Naši školitelé

     

Mgr. Ing. Anna Francová a Mgr. Filip Nečas

Reference

„Díky školení jsme si uvědomili, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.“

Zdeněk Navrátil, Starosta Žďáru nad Sázavou o našem školení

Využijte našich dalších služeb

Potřebujete pomoc s výběrovým řízením? Administrujeme veřejné zakázky, kontrolujeme zadávací dokumentaci a pomáháme zadavatelům, aby dostali to, co od zakázky chtějí. 

Ozvěte se nám