Akvizice a transakce v developmentu

Pomůžeme Vám jak s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem rozestavěného nebo již realizovaného projektu.

Kontaktujte nás

Co pro vás můžeme udělat

 • Provedeme právní due diligence, identifikujeme rizika a navrhneme efektivní postup. Poskytneme Vám komplexní právní služby, které těží z kombinace zkušeností v oblastech práva smluvního a stavebního, včetně územního plánování.
 • V rámci přehledného závěrečného reportu budete mít komplexní přehled o existujících nebo potenciálních rizicích a jejich závažnosti. 
 • Navrhneme vhodný způsob akvizice nebo transakce, a to jak v návaznosti na Vaše podnikatelské záměry, tak podle výsledku provedené právní prověrky.
 • Připravíme transakční dokumentaci, včetně vyjednání co nejlepších právních podmínek transakce a zajištění vypořádání transakce.
 • V případě zájmu pro Vás prostřednictvím našich partnerů zajistíme také finanční, daňovou, účetní nebo technickou due diligence.


Rádi Vám nabídneme zvýhodněnou nabídku spolupráce po realizaci transakce, a to ve všech oblastech práva. 
Cenu právních služeb sjednáváme individuálně, a to v závislosti na rozsahu a specificích konkrétní akvizice nebo transakce.
 

Napište nám nebo zavolejte

Jak probíhá spolupráce

 • Na Vaši poptávku budeme reagovat obratem. Učiníme Vám nabídku a navrhneme harmonogram dalšího postupu.
 • Jakmile se dohodneme na rozsahu právní prověrky, vyžádáme si od Vás potřebné podklady. Právní prověrka zabere zpravidla 1 až 3 týdny, u komplikovaných transakcí to může být i výrazně déle, a to v závislosti na jejím rozsahu, přezkoumávaných podkladech, součinnosti klienta, identifikovaných rizicích a sjednaném způsobu výstupu.
 • Budete mít vždy přehled o tom, co pro Vás právě děláme a proč. Na otevřenosti si zakládáme, máme ji i ve svém etickém kodexu.

Naše zkušenosti

 • S realizací developerských projektů jsme již pomohli mnoha developerům, včetně vyjednávání s obcemi či dotčenými vlastníky o podmínkách přípravy a realizace developerských projektů.
 • V zájmu podpory odpovědného developmentu jsme připravili a úspěšně vyjednali uzavření plánovacích, developerských nebo jiných smluv o spolupráci mezi developery a obcemi či dotčenými vlastníky.
 • Vedle developerských činností jsme právně zajistili také řadu akvizic a transakcí jiných podnikatelských subjektů, například Armatury Group, výrobce průmyslových armatur s ročními tržbami přesahujícími miliardu korun, nebo desítky akvizic projektů větrných parků a solárních elektráren.

Ozvěte se nám