GDPR pro veřejnou správu

Evropské nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) od května 2018 zpřísní pravidla pro nakládání s osobními údaji. Uchovávání informací o občanech i vlastních zaměstnancích bude muset být daleko lépe zmapováno a popsáno, a to ať jste obec, příspěvková organizace nebo obecní firma. Pomůžeme vám uvést vaši praxi do souladu s GDPR cestou minimální administrativní zátěže.

Jak s vámi budeme řešit GDPR?

  • Sejdeme se s vámi a probereme, jaké jsou vaše aktuální potřeby vzhledem k velikosti vaší instituce a množství kontaktů, se kterými pracujete.
  • Navrhneme vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů. Budeme vycházet z vašich stávajících vnitřních předpisů a postupů.

Nabízíme:

  • Školení „Jak reagovat na změny v ochraně osobních údajů zavedené GDPR“ - školení na míru státním zaměstnancům. Dozvíte se, jak na změny reagovat a jak nastavit interní postupy, aby byly v souladu s nařízením a nehrozily vám sankce.

„Školení bylo na výtečné úrovni. Advokát Martin Kornel přednášel velmi jasně a přesně, stejně tak byly jasné jeho reakce na dotazy. Myslím si, že právě ta konkrétnost a jednoznačné odpovědi na dotazy byly důvodem výborného hodnocení ze strany účastníků."
Markéta Přikrylová
Project manager pro semináře v oblasti daně a účetnictví
Verlag Dashöfer, spol. s r. o.

  • Audit ochrany osobních údajů - posoudíme aktuální stav práce s osobními údaji ve vaší organizaci a upozorníme na rizika. 
  • Předložíme opatření pro nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR a pomůžeme vám je realizovat. 
  • Budete-li potřebovat, dodáme vzorové smlouvy či smluvní klauzule, souhlasy a další dokumenty, které využijete při aplikaci GDPR do praxe.
  • Další právní služby - například nastavení vnitřních procesů, příprava předpisů nebo nastavení pravidel pro předávání osobních údajů do zahraničí.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů - umožníme vám delegovat tuto funkci na nás. Pomůžeme vám za běhu ladit systém ochrany údajů tak, aby byl funkční a nekladl na vaše zaměstnance zbytečnou zátěž. Více o službě >>>
  • Pravá ruka pověřence - poskytneme vám asistenta, který pohlídám soulad vaší praxe s právními předpisy a pomůžeme vám vyřídit dotazy a žádosti. Více o službě >>>

Ozvěte se nám

Vyslechneme si, co potřebujete, a pak se domluvíme na osobní schůzce. Kontaktujte přímo Martina Kornela: +420 724 514 095, martin.kornel@fbadvokati.cz

Naše reference

Na téma GDPR publikujeme sérii článků, které se zabývají změnami, jež přináší. Zároveň o GDPR školíme a přednášíme na odborných konferencích - například na konferenci Barcamp Brno 2017 nebo Firemní informační systémy (čtěte článek o konferenci na stránkách businessit.cz). Služby v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jsme poskytovali například městu Písek, Troubsko, Okresní hospodářské komoře Šumperk, nebo společnostem Nano Energies, Saft, Student agency, Autonapůl či Atollon. 


Ozvěte se nám