Novela Lex OZE I: výstavba obnovitelných zdrojů energie bude jednodušší

V polovině prosince schválili poslanci ve třetím čtení novelu energetického a stavebního zákona přezdívanou Lex OZE I, která zjednodušuje podmínky povolování a výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE). Po schválení Senátem vešla novela v účinnost na konci ledna 2023. (Aktualizace 9. 8. 2023)

V energetickém zákoně novela mění hodnotu instalovaného výkonu, od které je nutné mít licenci na výrobu elektřiny, a to z původních 10 na 50 kW. To zhruba odpovídá instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny na větším bytovém domě. Dále pak novela na stejnou hodnotu zvyšuje i hranici, od které je nutné prokazovat odbornou způsobilost.  

Ve stavebním zákoně budou nově stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše zařazeny mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

Zřízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů ve veřejném zájmu

Kromě těchto změn, jejichž cílem je usnadnit a zrychlit výstavbu menších OZE, prošel v 3. čtení také pozměňovací návrh, podle kterého budou výrobny elektřiny z OZE a nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu nad 1 MW zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. To usnadní povolování velkých OZE. V rámci povolovacích řízení totiž automaticky nepřeváží jiné veřejné zájmy (např. zájem na ochraně životního prostředí). Rozhodnout, který z nich převáží, bude nutné vždy podle okolností konkrétního případu.

Nově měli zákonodárci v úmyslu zařadit výrobny energie z obnovitelných zdrojů do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To by znamenalo, že tyto výrobny bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. Odpadla by tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu. Ze znění novely však vypadla čárka, což situaci zkomplikovalo. Podrobněji píšeme zde.

Novela Lex OZE I. usnadní výstavbu jak menších elektráren (např. střešních fotovoltaik), tak těch větších jako jsou větrné parky. Jde o jedno z několika legislativních opatřeních, která se na podporu OZE a komunitní energetiky chystají. Od 1. 1. 2023 bude účinná novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny v bytových domech.

Maximální lhůty pro povolování OZE na budovách bez ohledu na instalovaný výkon zkracuje také nové nařízení Rady EU z loňského prosince. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak chystá další novelu energetického zákona (tzv. Lex OZE II.), která by měla v průběhu roku 2023 umožnit vznik energetických společenství a sdílení elektřiny.    

Autor: právník Vavřinec Dudek, Frank Bold


Analýza dopadů novely energetického zákona Lex OZE 1. Pro investory i samosprávy

Na projekty z oblasti obnovitelných zdrojů může mít novela Lex OZE 1, která je účinná od konce ledna 2023, zásadní dopad. Nabízíme proto i investorům i samosprávám podrobnou analýzu.

Obraťte se na nás

Více o analýze

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.