Pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie nebude nutné měnit územní plán. Nově budou ve veřejném zájmu

AKTUALIZACE 1. 2. 2023

Tento článek se věnuje novele energetického a stavebního zákona, tzv. Lex OZE I, konkrétně zařazení výroben energie z obnovitelných zdrojů do definice veřejné technické infrastruktury. Text popisuje zamýšlené zásadní změny, které novela přináší. Finální znění Lex OZE I ale obsahuje chybu, která může v praxi vést k různým výkladům. Pracujeme na tom, abychom situaci napravili a popisované změny byly nezpochybnitelné.


Novela energetického a stavebního zákona přezdívaná Lex OZE I přináší zásadní změny, které usnadní výstavbu velkých obnovitelných zdrojů energie, především větrných a solárních parků. Novelu 11. ledna schválil Senát.

Nově mají být výrobny energie z obnovitelných zdrojů zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury podle stavebního zákona. To znamená, že je bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu. Odpadne tak nutnost pořizovat pro jejich realizaci změnu územního plánu.

Tyto změny by mohly usnadnit nejen výstavbu pozemní fotovoltaiky, ale také v Česku dlouhodobě zablokovaných větrných elektráren (VTE), a to v krajích, kde jejich výstavba není regulována zásadami územního rozvoje (ZÚR).

Jmenovitě se jedná o Karlovarský, Plzeňský a Královéhradecký kraj. VTE nejsou regulovány ani v ZÚR Středočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje, zde ovšem výstavbě VTE významně brání ochranná pásma leteckých staveb, a/nebo nedostatečná kapacita sítě. 

Ve výše zmíněných krajích by tak krajské úřady neměly výstavbě VTE formálně bránit. Stejně to platí u těch krajů, kde je v určitých lokalitách výstavba VTE podle regulace v jejich ZÚR umožněna (např. v Olomouckém, Pardubickém, Libereckém kraji). 

Ačkoli změny, které přináší Lex OZE I, mohou přípravu projektů VTE významně usnadnit, nadále platí, že je pro VTE nutné získat nezbytná závazná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Výstavbě VTE v praxi přitom často brání ochranná pásma zejména vojenských leteckých staveb, nutnost získat souhlas k zásahu do krajinného rázu nebo výjimky ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů. 


Zvažujete výstavbu větrné elektrárny nebo pozemní fotovoltaiky?

Navrhneme strategii postupu a provedeme Vás povolovacím procesem. Jsme experti na umisťování obnovitelných zdrojů energie v území.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.