Právo pro životní prostředí

Právu životního prostředí se věnujeme přes dvacet let. Jsme pravou rukou obcí, spolků i jedinců, kteří životní prostředí aktivně brání.

Z našich případů

Zastupujeme Liberecký kraj proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów

Hnědouhelný důl Turów leží na těsně za česko-polskou hranicí nedaleko Liberce a jeho plánované rozšíření by pro obce v okolí mohlo znamenat ztrátu pitné vody, nárůst hluku a prašnosti. Liberecký kraj usiluje o to, aby se důl dále nerozšiřoval, a jako své právní zástupce si vybral Frank Bold Advokáty.

Pracujeme na záchraně zdroje pitné vody na Hodonínsku

V Uherském Ostrohu plánuje soukromá firma těžit štěrkopísek v ochranném pásmu významného zdroje pitné vody. Záměr je z několika závažných důvodů v rozporu se zákony. Proti jsou okolní obce i odborníci na hydrogeologii a Frank Bold Advokáti byli najati, aby právními kroky zamezili ohrožení cenného zdroje pitné vody. Více >>>

Precedenční rozsudek ve věci obtěžování hlukem z dopravy

Soud na základě našeho podnětu zrušil výjimku, která umožňovala dlouhodobé překračování hlukového limitu ze silnice II/602. Nakolik víme, jde o první případ v ČR, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí. Více >>>

Co pro vás můžeme udělat

Obhájíme vaše právo na příznivé životní prostředí

Pomůžeme vám se efektivně bránit proti připravovaným záměrům s negativními dopady na životní prostředí. U stávajících zdrojů znečištění pohlídáme, aby fungovaly v souladu se zákonem.

 • Ve spolupráci s experty v oblasti ochrany životního prostředí vám pomůžeme se zapojit do řešení dopadů záměrů již od procesu EIA a zejména v povolovacích řízeních podle stavebního zákona. Sepíšeme vyjádření, připomínky nebo námitky.
 • Pokud v řízení před orgány neuspějeme nebo je-li to pro řešení situace vhodné, sepíšeme žalobu a zastoupíme vás ve sporu se znečišťovatelem, případně s dohledovými orgány.
Obcím pomáháme včas zakročit proti škodlivým záměrům

Umožňujeme obcím rychle a účinně reagovat v situaci, kdy se v jejich okolí povoluje nebo rozšiřuje záměr, který by mohl ohrozit životní prostředí a kvalitu života jejich obyvatel nejrůznějšími škodlivými imisemi, znečištěním ovzduší, hlukem, nárůstem dopravy v pohybu, negativními dopady těžby nebo třeba nekontrolovanou zástavbou.

 • Navrhujeme obcím strategii postupu ve vztahu k investorovi a orgánům státní správy.
 • V případě záměru vyžadujících EIA (zjišťovací řízení) analyzujeme oznámený záměr a identifikujeme environmentální rizika, konzultujeme je se spolupracujícími odborníky a zpracováváme vyjádření obce k záměru.
 • Zastupujeme obce v povolovacích řízeních a v případném soudním přezkumu. Sestavujeme jejich vyjádření, sepisujeme námitky, odvolání, účastníme se veškerých projednání a průběžně ve spolupráci s osobou pověřenou obcí vyhodnocujeme strategii postupu.
 • Kde je nutná mimoprávní expertíza, kterou sami nepokrýváme, spolupracujeme s osvědčenými odborníky na ochranu životního prostředí.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

 

Naše zkušenosti

 • Dosáhli jsme precedenčních rozsudků ve věci ochrany zemědělské půdy, hluku z dopravy nebo ochrany ovzduší.
 • Zabránili jsme rozšíření hnědouhelného dolu Gubin a zachránili tak desítku vesnic před zbořením.

 • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy negativní dopady umisťování řady logistických center v okolí D8, pomáhali jsme bránit jejich občany obcí před rozšířením letiště Vodochody

 • Máme  zkušenost  s vyjednáváním  s managementem nadnárodních  společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR  těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

 • … a mnoho dalšího.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.