Právní přezkum územních plánů

Územní plán je koncepční dokument, jehož účelem je zajistit trvale udržitelný rozvoj obce při zohlednění zájmů všech, kdo v něm bydlí nebo podnikají. Ne vždy se to však daří. A pro takové případy existuje možnost se do přípravy územního plánu aktivně zapojit a případně nechat schválený územní plán nebo jeho změnu  přezkoumat u soudu nebo krajského úřadu.

Co pro vás můžeme udělat

  • Při přijímání územního plánu nebo jeho změny pro vás sepíšeme kvalitní připomínky a námitky s cílem maximálně ochránit nebo prosadit vaše práva. Díky těmto krokům posílíte šanci, že se návrh územního plánu změní ve váš prospěch.

  • V případech, kdy vás již územní plán na vašich právech omezí, posoudíme jeho zákonnost a přiměřenost a navrhneme vám možnosti řešení, včetně jeho úředního nebo soudního přezkumu s návrhem na zrušení územního plánu. Pozor, územní plán nebo jeho změnu lze nechat přezkoumat pouze do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

  • Někdy ani zrušení (části) územního plánu nemusí zaručit, že dosáhnete cíle, který jste jeho právním napadením sledovali. V takovém případě pro vás celou věc dotáhneme do konce a pomůžeme s prosazením potřebné změny územního plánu.

  • Nabízíme pomocnou ruku i pro přezkum zásad územního rozvoje, tedy územně plánovací dokumentace kraje, která upravuje například vedení hlavních dopravních tras a jiných liniových staveb a má klíčový vliv na rozvoj obcí, které se v daném území nacházejí.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí.

  • Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.

  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

Reference

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger, předseda představenstva GALA a.s.

 

„Frank Bold Advokáti nám díky svým znalostem v oblasti energetického a správního práva velmi pomohla postavit se nezákonnému rozhodování krajských samospráv, které se snažily bránit umísťování větrných elektráren prostřednictvím tzv. Zásad územního rozvoje. Rozsudky Nejvyššího správního soudu, kterými byly postupně zrušeny krajské zásady na Vysočině, v Plzeňském a v Moravskoslezském kraji, považujeme za jedny z nejdůležitějších právních vítězství pro investory ve větrné energetice vůbec.“

Filip Kvasnička, Aufwind Engineering, s. r. o.

 

„S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel, starosta obce Dobřejovice

 

„Frank Bold dal brněnským úředníkům a předchozímu vedení města za vyučenou, že připravovat a schvalovat evidentně nezákonnou cestou územní plány se nevyplácí. Brno pod vedením Romana Onderky přistupovalo k územnímu plánování nikoliv jako ke skutečnému plánování, na kterém se podílí i občané, ale jako k jednostrannému diktátu, bez ohledu na to, co umožňuje zákon a co je pro město výhodné. Díky aktivitě Nesehnutí a advokátní kanceláře Frank Bold dnes už Brno nezákonný územní plán nemá a věřím, že se z rozsudku soudu město poučí a nadále bude dělat územní plány po diskuzi a v zájmu obyvatel, nikoliv jim navzdory.“

Matěj Hollan, 3. náměstek primátora města Brna

 

 

Ozvěte se nám