Právní přezkum územních plánů

Územní plán je koncepční dokument, jehož účelem je zajistit trvale udržitelný rozvoj obce při zohlednění zájmů všech, kdo v něm bydlí nebo podnikají. Ne vždy se to však daří. A pro takové případy existuje možnost se do přípravy územního plánu aktivně zapojit a případně nechat schválený územní plán nebo jeho změnu  přezkoumat u soudu nebo krajského úřadu.

Co pro vás můžeme udělat

Sepíšeme námitky a připomínky

Při přijímání územního plánu nebo jeho změny pro vás sepíšeme kvalitní připomínky a námitky s cílem maximálně ochránit nebo prosadit vaše práva. Díky těmto krokům posílíte šanci, že se návrh územního plánu změní ve váš prospěch.

Posoudíme zákonnost a navrhneme postup

V případech, kdy vás již územní plán na vašich právech omezí, posoudíme jeho zákonnost a přiměřenost a navrhneme vám možnosti řešení, včetně jeho úředního nebo soudního přezkumu s návrhem na zrušení územního plánu. Pozor, územní plán nebo jeho změnu lze nechat přezkoumat pouze do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

Pomůžeme prosadit změnu územního plánu

Někdy ani zrušení (části) územního plánu nemusí zaručit, že dosáhnete cíle, který jste jeho právním napadením sledovali. V takovém případě pro vás celou věc dotáhneme do konce a pomůžeme s prosazením potřebné změny územního plánu.

Pomůžeme s přezkumem zásad územního rozvoje

Nabízíme pomocnou ruku i pro přezkum zásad územního rozvoje, tedy územně plánovací dokumentace kraje, která upravuje například vedení hlavních dopravních tras a jiných liniových staveb a má klíčový vliv na rozvoj obcí, které se v daném území nacházejí.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger, předseda představenstva GALA a.s.

 

„S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel, starosta obce Dobřejovice

 

„Frank Bold dal brněnským úředníkům a předchozímu vedení města za vyučenou, že připravovat a schvalovat evidentně nezákonnou cestou územní plány se nevyplácí. Brno pod vedením Romana Onderky přistupovalo k územnímu plánování nikoliv jako ke skutečnému plánování, na kterém se podílí i občané, ale jako k jednostrannému diktátu, bez ohledu na to, co umožňuje zákon a co je pro město výhodné. Díky aktivitě Nesehnutí a advokátní kanceláře Frank Bold dnes už Brno nezákonný územní plán nemá a věřím, že se z rozsudku soudu město poučí a nadále bude dělat územní plány po diskuzi a v zájmu obyvatel, nikoliv jim navzdory.“

Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna v letech 2014-2018

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí.

  • Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.

  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

Ozvěte se nám