Právní přezkum územního plánu

Územní plán je koncepční dokument, jehož účelem je zajistit trvale udržitelný rozvoj obce při zohlednění zájmů všech, kdo v něm bydlí nebo podnikají. Ne vždy se to však daří. A pro takové případy existuje možnost se do přípravy územního plánu aktivně zapojit a případně zvážit napadení schváleného územního plánu u soudu nebo krajského úřadu.

Z našich případů

Zrušení územního plánu Čestlic

V zastoupení sousední obce jsme zrušili územní plán Čestlic, který počítal s rozsáhlou obchodní zónou na prvotřídní zemědělské půdě. Rozsudek je důležitý pro řadu dalších obcí, neboť přiznává obci právo napadnout územní plán obce sousední. Více >>>

Druhé vítězství v případu prostějovské firmy Gala

Podařilo se nám nejprve zrušit část územního plánu Prostějova, která dále nepočítala s průmyslovým areálem Galy. Poté jsme docílili přijetí vyhovující změny územního plánu. Více >>>

Starý dům versus nový územní plán

Územní plán stanovil přísný výškový limit a dostal tak řadu obyvatel obce do slepé uličky. Naštěstí se věc podařilo napravit. Více >>>

 

Co pro vás můžeme udělat

Sepíšeme námitky proti územnímu plánu

Při přijímání územního plánu nebo jeho změny pro vás sepíšeme kvalitní připomínky a námitky s cílem maximálně ochránit nebo prosadit vaše práva. Díky těmto krokům posílíte šanci, že se návrh územního plánu změní ve váš prospěch.

Posoudíme zákonnost a navrhneme postup

V případech, kdy vás již územní plán na vašich právech omezí, posoudíme jeho zákonnost a přiměřenost a navrhneme vám možnosti řešení, včetně jeho úředního nebo soudního přezkumu s návrhem na zrušení územního plánu. Pozor, územní plán nebo jeho změnu lze nechat přezkoumat pouze do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

Pomůžeme prosadit změnu územního plánu

Někdy ani zrušení (části) územního plánu nemusí zaručit, že dosáhnete cíle, který jste jeho právním napadením sledovali. V takovém případě pro vás celou věc dotáhneme do konce a pomůžeme s prosazením potřebné změny územního plánu.

Pomůžeme s přezkumem zásad územního rozvoje

Nabízíme pomocnou ruku i pro přezkum zásad územního rozvoje, tedy územně plánovací dokumentace kraje, která upravuje například vedení hlavních dopravních tras a jiných liniových staveb a má klíčový vliv na rozvoj obcí, které se v daném území nacházejí.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí.

  • Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.

  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

Ozvěte se nám