Právní přezkum územního plánu

Změny územních plánů znamenají změnu využití pozemků a staveb. Pokud se ve vašem městě mění územní plán, pomůžeme vám ohlídat vaši nemovitost nebo projekt.

Kontaktujte nás

Co vše se může přihodit

Příklady z praxe:

 • Stavební pozemek se stane nezastavitelným, což zásadním způsobem ovlivní hodnotu Vaší nemovitosti.
 • Změna územního plánu přinese novou plochu pro výrobu a vaše nemovitost bude znehodnocena hlukovou či prachovou zátěži. 
 • Dojde ke změně platných regulativů na ploše Vašeho podniku, které Vám zabrání  v dalším rozvoji Vašeho podnikání.
 • Změní vám index podlažních ploch (IPP) a typ zástavby, což zásadně ovlivní Váš připravovaný rozvojový projekt.

Z našich případů

Zrušení územního plánu Čestlic

V zastoupení sousední obce jsme zrušili územní plán Čestlic, který počítal s rozsáhlou obchodní zónou na prvotřídní zemědělské půdě. Rozsudek je důležitý pro řadu dalších obcí, neboť přiznává obci právo napadnout územní plán obce sousední. >>> Více

Druhé vítězství v případu prostějovské firmy Gala

Podařilo se nám nejprve zrušit část územního plánu Prostějova, která dále nepočítala s průmyslovým areálem Galy. Poté jsme docílili přijetí vyhovující změny územního plánu. >>> Více

Starý dům versus nový územní plán

Územní plán stanovil přísný výškový limit a dostal tak řadu obyvatel obce do slepé uličky. Naštěstí se věc podařilo napravit. >>> Více

 

Co pro vás můžeme udělat

 • Posoudíme dopady změny územního plánu na pozemek, nemovitost, projekt či areál
 • Sepíšeme námitky proti územnímu plánu

Při přijímání územního plánu nebo jeho změny pro vás sepíšeme kvalitní připomínky a námitky s cílem maximálně ochránit nebo prosadit vaše práva. Díky těmto krokům posílíte šanci, že se návrh územního plánu změní ve váš prospěch.

 • Posoudíme zákonnost a navrhneme postup

V případech, kdy vás již územní plán na vašich právech omezí, posoudíme jeho zákonnost a přiměřenost a navrhneme vám možnosti řešení, včetně jeho úředního nebo soudního přezkumu s návrhem na zrušení územního plánu. Pozor, územní plán nebo jeho změnu lze nechat přezkoumat pouze do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

 • Pomůžeme prosadit změnu územního plánu

Někdy ani zrušení (části) územního plánu nemusí zaručit, že dosáhnete cíle, který jste jeho právním napadením sledovali. V takovém případě pro vás celou věc dotáhneme do konce a pomůžeme s prosazením potřebné změny územního plánu.

 • Pomůžeme s přezkumem zásad územního rozvoje

Nabízíme pomocnou ruku i pro přezkum zásad územního rozvoje, tedy územně plánovací dokumentace kraje, která upravuje například vedení hlavních dopravních tras a jiných liniových staveb a má klíčový vliv na rozvoj obcí, které se v daném území nacházejí.

Ozvěte se nám

Cenu ostatních právních služeb sjednáváme individuálně na základě přesné domluvy zadání s klientem, dle náročnosti a rozsahu práce. V případě zájmu o takovou službu nás kontaktujte. Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí.

 • Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.

 • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

 • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.