Územní plánování

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obce při přípravě či změně územního plánu musí pracovat s mnoha právními předpisy a závazně do něj zasahují další správní orgány. Dotčení vlastníci a spolky se navíc po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti mohou obrátit na soud nebo dát podnět k přezkumu územního plánu na krajský úřad. 

Při přípravě územního plánu se málokdy podaří zohlednit zájmy všech. Zrušení územního plánu nebo jeho části přitom může závažně zasáhnout do budoucích plánů a záměrů obce a jejích obyvatel. Šance, že soud shledá nezanedbatelné porušení zákona, není nikterak malá: každým rokem soudy zruší desítky vadných územních plánů a jejich změn.

Obraťte se na nás

Z našich případů

Územní plán Sušice obstál u Ústavního soudu

Případ územního plánu města Sušice končí po téměř třech letech happyendem. Městu se podařilo před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních domů, které má napomoci zachování živého náměstí a historického centra. >>> Více

Bývalé JZD dostane novou tvář, územní plán u soudu obhájen

Pomohli jsme obci obhájit její územní plán před žalobou dotčeného majitele pozemků. Soud prokázal, že obec postupovala při pořizování územního plánu správně a logicky. Žaloba protistrany byla zamítnuta ve všech bodech. >>> Více

Typické chyby územních plánů, ilustrované na našich případech

Přibližujeme, jaké jsou nejčastější vady územních plánů, kvůli kterým obce čelí žalobám a často je také prohrávají. >>> Více

 

 

Co pro vás můžeme udělat

Příprava zadání územního plánu

Pomůžeme připravit kvalitní zadání územního plánu, řádně vypořádat připomínky veřejnosti, posoudit, zda proces přípravy zadání proběhl právně v pořádku a konzultovat možnosti nadstandardního zapojení veřejnosti, zejména u ploch, které vyžadují zvláštní pozornost.

Příprava návrhu územního plánu

Pomůžeme sladit různé veřejné i soukromé zájmy, zkontrolovat stanoviska dotčených orgánů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) z hlediska zákonnosti včetně jejich odůvodnění a řádně vypořádat připomínky veřejnosti. V případě nesouhlasného stanoviska pomůžeme zajistit kontrolu oprávněnosti požadavků a doporučit dohodovací řízení nebo řešení rozporů. Pomůžeme posoudit, zda v této fázi došlo k podstatným změnám, pro které je třeba pořídit nový návrh územního plánu dle § 51 odst. 3 stavebního zákona. Posoudíme, zda dosavadní proces přípravy návrhu územního plánu proběhl právně v pořádku.

Veřejné projednání a schválení 

Za spolupráce s pořizovatelem pomůžeme řádně odůvodnit rozhodnutí o námitkách a vypořádat připomínky veřejnosti. Pomůžeme posoudit, zda je po veřejném projednání s ohledem na námitky a nová stanoviska dotčených orgánů třeba návrh podstatně upravit a opakovaně jej veřejně projednat dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Vyhodnotíme, zda je návrh územního plánu způsobilý k předložení zastupitelstvu ke schválení. Posoudíme, zda celý proces proběhl ze strany pořizovatele právně v pořádku.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech. Dosáhli jsme zrušení více než 40 územních plánů nebo jejich částí.
  • Mnohem větší výzvou je pro nás však pomáhat obcím připravit tak kvalitní územní plán, který by před soudem obstál. Pro obec Moravany jsme pomáhali vypořádat námitky a připomínky veřejnosti a právně obhajujeme jejich územní plán před soudem. Obdobné služby poskytujeme i dalším obcím a vlastníkům nemovitostí, na jejichž návrh se připravují změny územního plánu. Přečtěte si jak jsme pomohli městu Sušice >>
  • V zastoupení čtrnácti jihomoravských obcí, s cílem zachovat jejich rozvoj, jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů, naše expertíza v oblasti správního práva zahrnuje rovněž řadu odborných publikací, analýz či článků např. pro časopis Moderní obec či Právní rozhledy.
  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu. 
  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.

Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali. 

Josef Bazala, starosta Starého Města

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.