Jsou případy vyžadující víc, než co je běžné ve každodenní advokacii - kromě znalosti práva také strategické plánování, vyjednávání a práci s médii. Máme za sebou řadu takových sporů včetně sporů se státem nebo globálními korporacemi a další nás čekají.

Z našich případů:

Vyrovnání se státem ve výši 260 milionů korun

Po 15 vítězstvích u Nejvyššího správního soudu vláda rozhodla o vyrovnání se s naším klientem v hodnotě vyšší než čtvrt miliardy korun českých. Případ se stal veřejně známým, vyšly o něm desítky článků a vznikla výstava dokumentárních fotografií, která mimo jiné obsahuje vítěznou fotografii Czech Press Photo 2003. Více o případu>>> 

Případ očima advokáta Pavla France: „Nezákonný postup orgánů veřejné správy je jedním z nejčastějších důvodů, kvůli jakému se na nás lidé obracejí. Tento případ byl výjimečný svým rozsahem a urputností, s jakou se stát bránil přiznat a napravit svoje chyby, od nezákonného povolení průmyslové zóny na úrodné zemědělské půdě po rozhodnutí Ústavního soudu, že se nebude zabývat zjevně protiprávně nevyhlášeným místním referendem. Na případu jsme pracovali tři roky a dodnes z té zkušenosti čerpáme.“

Spor s městem vyřešen po dvacetileté patové situaci

Vyjednali jsme majetkové vyrovnání mezi krajským městem a vlastníky pozemků v centru města v hodnotě milionů korun. 

Případ očima koncipientky Natálie Pecháčkové: „Když jsme případ přebírali, měl už dlouhou historii. Rozhodli jsme se změnit taktiku a nad rámec žaloby na bezdůvodné obohacení zkusili jednat s protistranou napřímo. Vyšlo to. Během několika osobních setkání se zástupci města, jejich advokáty a odhadcem majetku byla na stole dohoda, která nám nejen ušetřila roky soudních jednání, ale přiznávala našim klientům dokonce víc, než by reálně mohli vysoudit. Několikamilionové vyrovnání bylo náhradou za užívání pozemků, které jejich rodina vlastnila od první republiky, ale bez právního důvodu je využívalo město.“

Precedenční rozsudek: hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

Úspěšně jsme obhájili majitele a obyvatele rodinného domu, který je už 15 let vystavován nadlimitnímu hluku z dopravy. Situace byla zdánlivě legalizována řadou na sebe navazujících výjimek. Teprve správní soud tuto praxi zrušil. Více o případu >>>

Případ očima advokáta Pavla Černého: „Jde zřejmě o první případ, kdy by soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce nebo kdy by vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí. Jde o důležitý precedent pro obyvatele řady dalších oblastí, zatížených nadměrným hlukem, kde se namísto účinného řešení vydávají opakované výjimky.“

Co pro vás můžeme udělat

Žádné dva spory nejsou stejné, proto začínáme zjištěním a právním posouzením skutkové podstaty případu. Sejdeme se s vámi, převezmeme od vás dokumenty k případu a zjistíme, co je vaším cílem a s jakými očekáváními nás oslovujete.

Na základě informací od vás a zhodnotíme vaše šance na úspěch v soudním sporu nebo mimosoudním vyjednávání a navrhneme postup. Zajistíme právní vedení sporu, zastoupíme vás před soudem a bude-li to v dané situaci vhodné, pak také v jednání s protistranou.

U větších případů se společenským dopadem vám navrhneme strategii medializace případu a zajistíme komunikační agenturu. Jako vaši právní zástupci za vás můžeme převzít komunikaci s novináři.

Napište nám nebo zavolejte

Ozvěte se nám. Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Kontaktovat Franka

Naše nejčastější typy soudních sporů

Spor o nemovitost, žaloba o určení vlastnického práva, věcné břemeno

Pomáháme vypořádat majetkoprávní spory, nejčastěji ve vztahu k nemovitostem nebo věcným břemenům, které se k nim vztahují.

Daně, restituce, nezákonný postup státu

Pravidelně se na nás obracejí firmy nebo občané kvůli nezákonnému postupu orgánů veřejné správy od nedodržování lhůt po nezákonné územní plány. Ve více než 200 případech tohoto typu jsme zastupovali klienty u Nejvyššího správního soudu. Více >>>

Rozvod a společné jmění manželů

Pomáháme ukončit manželství, která už nemají budoucnost; a narovnat majetkové vztahy mezi rozvádějícími se manželi. 

Vymáhání pohledávek

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín její úhrady. Metodu, kterou jsme otestovali sami na sobě, nabízíme i vám. Více >>>

Výpověď, odstupné, spor zaměstnance se zaměstnavatelem

Věděli jste, že zaměstnanec může namítat neplatnost výpovědi ještě tři měsíce po jejím doručení? V pracovněprávních sporech zastupujeme zaměstnavatele i zaměstnance a právě sporné okolnosti ohledně výpovědi jsou jednou z nejčastějších příčin sporů. Mezi ty další patří spory o škodu vzniklou při výkonu práce a nerovné odměňování. Více >>>

Autorské právo, ochrana know-how, obvinění z nekalé soutěže

Zastoupíme vás v případě, kdy někdo neoprávněně využívá vaše jméno, logo nebo dílo, nebo když čelíte nařčení z nekalé soutěže. Více >>>

Naše zkušenosti

  • V zastoupení žalobce jsme úspěšně vymohli náhradu škody na zdraví od hutní firmy Arcelor Mittal.

  • Pro klienty řešíme kauzu rozšíření letiště Vodochody, které chce investiční skupina Penta povýšit na mezinárodní letiště.

  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

  • Máme zkušenost s vyjednáváním s managementem nadnárodních společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

  • V zastoupení klientů jsme se účastnili jednání týkajících se dopravních a infrastrukturních projektů, např. žaloba skupiny obcí na Politiku územního rozvoje nebo žaloby skupiny obcí na ZUR Jihomoravského kraje a navazující právní kroky.

  •  V zastoupení obcí a investorů se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

  • Pro našeho klienta jsme vyjednali náhradu za neproplacené přesčasy ve výši 800 000 korun.

  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.

 

 

Ozvěte se nám