Prémie k dluhopisu: motivujte investory

10. 9. 2020 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo Emise dluhopisů Právo pro podnikání

K úpisu dluhopisů mohou chtít emitenti motivovat budoucí investory různými benefity, které jim nabídnou vedle standardního úrokového výnosu. Právě tyto na první pohled výhodné benefity však mohou obsahovat nejrůznější úskalí a v konečném důsledku vést oproti očekávání emitenta až ke snížení důvěry potenciálních investorů. Stejná situace mohla v budoucnu hrozit i našemu klientovi, který podniká ve strojírenství a jehož příběh vám přinášíme.

Úkol pro Frank Bold Advokáty byl v tomto případě připravit pro klienta podlimitní emisi dluhopisů. Klient měl navíc zájem investory kromě úrokového výnosu motivovat prémií, jejíž výše by se odvíjela od dosaženého zisku.


Motivujte své budoucí investory k úpisu dluhopisů benefity. Je však nutná opatrnost, některé z nich obsahují úskalí, která mohou vést až ke snížení důvěry investorů. Ilustrační fotografie.

Očima Frank Bold Advokátů

I když takto nastavená prémie vypadá na první pohled lákavě, zkušenější investor zbystří. Na rozdíl od obratu má emitent možnost výši zisku ovlivnit ­– zejména většími investicemi před koncem roku, které mohou dosažený zisk zcela vymazat. Emitent se tak může vyplácení prémie až do splatnosti dluhopisu poměrně jednoduše vyhýbat. Konečný zisk je navíc zřejmý až z účetní závěrky, kterou by měl emitent – s ohledem na požadavky České národní banky v oblasti transparentnosti – nechat ověřit auditorem.

Po poradě s klientem jsme proto od konstrukce prémie navázané na zisk upustili a prémii jsme navázali na dosažený obrat emitenta.


Chystáte se na emisi dluhopisů?

Obraťte se na nás

Petr Kocmánek

Právník

Ozvěte se nám