Sdílení energií v Česku je tu. Jak bude po schválení Lex OZE 2 v praxi fungovat?

AKTUALIZOVÁNO 5. 1. 2024

Novela energetického zákona Lex OZE 2 ke komunitní energetice byla před koncem roku schválena a podepsána prezidentem. Základní body, které komunitní energetice přináší, vysvětlujeme v tomto článku. 

Ať už jste samospráva nebo podnikatel a chystáte se realizovat projekt postavený na sdílení energií a komunitní energetice, obraťte se na nás. Navrhneme pro vás nejvhodnější řešení v souladu s novou legislativou nebo budeme vaším expertem na telefonu.

Obce na startovní čáře komunitní energetiky

V českém prostředí mají největší šanci stát se lídry v komunitní energetice samosprávy. V tomto kontextu je zásadním pozitivem úspěšné přijetí pozměňovacího návrhu zákona, díky němuž se mohou stát členy energetických společenství příspěvkové organizace, například školy, nemocnice či domovy pro seniory. 

Díky zapojení příspěvkových organizací do energetických společenství mohou obce vyvážit omezení jejich hlasovacích práv na 10 % (více se pro samosprávy bohužel nepodařilo prosadit), a získat tak většinu hlasovacích práv.

Od kdy lze sdílet elektřinu? Provizorně od 1. 7. 2024

Sdílení elektřiny bude od příštího roku možné prostřednictvím veřejné distribuční sítě. Díky tomuto kroku budou moci čerpat z obnovitelných zdrojů energie i ti zájemci, kteří si vlastní výrobnu elektřiny nemohou dovolit, nebo ji nemají kam umístit.

Sdílení elektřiny bude v praxi od 1. 7. 2024 zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC), prozatím v provizorním režimu, který společenstvím umožní pro ně méně výhodnou statickou metodu rozdělování elektřiny. Toto provizorní řešení má od 1. 7. 2026 nahradit finální verze, která se spustí současně s plným zprovozněním EDC a které by mělo nabídnout dělení elektřiny dynamicky i hybridně. Konkrétní pravidla přinese novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která má vstoupit v účinnost nejpozději dne 1. 7. 2024.

Energetická společenství budou hradit plný poplatek za distribuci. Zákon slevu na distribuci sdílení elektřiny nestanovil, zároveň ji však ani nezakázal. ERÚ ji tak může zavést v nové tarifní struktuře, která je na hladině nízkého napětí plánována od roku 2026. Klíčové bude vyhodnocení nákladů a přínosů lokálního sdílení elektřiny, které mají členské státy podle evropského práva povinnost provést. Povinnost zpracovat toto vyhodnocení obsahuje chystaná novela Lex OZE 3.

Co je pro praxi komunitní energetiky nutné? Průběhové elektroměry i větší jistota zákazníků

Funkční komunitní energetiku dotváří řada na první pohled drobných, ale v praxi důležitých detailů. Jsou jimi bezplatná instalace průběhových elektroměrů, odstranění práva obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny členům společenství, prodloužení výpovědní doby členství a jasný řád EDC.

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) mají povinnost bezplatně nainstalovat průběhové elektroměry všem členům energetických společenství bez výrobny a členům s výrobnou do 50 kW do 3 měsíců od podání žádosti u PDS. Důležité je to proto, že bez průběhového měření nelze sdílení elektřiny vůbec realizovat.

Zásadní nedostatek novely: skupiny sdílení

Novela ve své schválené podobě neumožňuje účastnit se více skupin sdílení. Kvůli tomu tak nedojde k úplnému naplnění potenciálu společného využívání OZE.

Co je to skupina sdílení?‍

  • Skupina osob, které mezi sebou sdílí elektřinu a za tím účelem se registrují u EDC. Může jít o menší skupinu kolem tzv. aktivního zákazníka, bytový dům nebo širší komunitu v energetickém společenství.

    • Aktivní zákazník má právo úplatně i bezúplatně sdílet vyrobenou elektřinu s využitím distribuční či přenosové soustavy do jiného předávacího místa výrobce a do nejvýše 10 předávacích míst jiných zákazníků bez nutnosti zakládat energetické společenství

  • Pokud se osoba již jednou do skupiny sdílení registruje (např. skupina sdílení se sousedy v bytovce z FVE), nemůže se přidat k jiné skupině (např. širší komunitě obcí, která sdílí z VTE), přestože by se tyto dva zdroje spolu dobře doplňovaly.

  • Energetické společenství se nerovná skupině sdílení. V jednom společenství může být i více skupin sdílení.

Jak skupiny sdílení Lex OZE 2 omezuje?

Do 1. 7. 2026 může mít skupina sdílení nejvíce 1000 členů (resp. odběrných míst), přičemž se všichni musí nacházet na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. na území hlavního města Prahy. Od července 2026 územní omezení pro členství v energetických společenstvích skončí.

U aktivního zákazníka žádné územní omezení neplatí ani nyní – v jedné skupině sdílení však musí být dodržen limit celkem 11 čísel EAN předávacích míst, zapojit lze tedy například 4 výrobny a 7 odběrných míst.

Trvalým omezením je, že žádné odběrné místo ani výrobna nesmí být zapojeny do více než jedné skupiny sdílení


Chcete využít sdílení energií a realizovat projekty o oblasti komunitní energetiky a komunální energetiky?

Využije potenciál střech svých nemovitostí, ať už jste samospráva nebo podnikatel, a sdílejte  vyrobenou energii. Kromě úspor můžete dosáhnout také na zajímavý příjem. Ve Frank Bold Vám pomůžeme s přípravou a nastavením celého projektu nebo budeme Vaším expertem na telefonu.

Právní a projektové konzultace ke sdílení elektřiny

Jak spolupracujeme se samosprávami

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.