Komunální a komunitní energetika pro samosprávy

Získejte kontrolu nad energiemi ve svém městě nebo obci a využijte potenciál obecních střech k úsporám nebo zajímavému příjmu. Ve Frank Bold Vám pomůžeme s přípravou a nastavením celého projektu.

Co s námi zvládnete

Vaše město má řadu možností, jak sebe a své obyvatele vymanit z kleští energetické krize a přispět k vlastní energetické stabilitě. Určitě už přemýšlíte, jakým způsobem se se situací popasovat.

Na základě našich analýz pro města víme, že vybudování vlastního portfolia fotovoltaických elektráren (FVE) i jen na střechách městských budov může přinést městu do rozpočtu při současných cenách významný dodatečný příjem nebo úspory.

Obraťte se na nás 

Příklad z praxe

Technický potenciál pro instalaci FVE na střechách vhodných městských objektů ve městě Aš se v souhrnu pohybuje okolo 1,6 MWp instalovaného výkonu s maximální roční produkcí 1,5 GWh elektrické energie.

Celkový technický potenciál instalovaného výkonu v rámci vhodných a dostupných pozemků města Aš mimo střechy je až 2 MWp, což představuje cca 2 GWh roční produkce elektrické energie. Při ceně silové elektřiny 3000 Kč/MWh pak vyrobená elektřina při maximálním využití kapacity města může Aši přinést ročně až 10 mil. Kč.

Studie potenciálu fotovoltaické elektrárny na městském majetku

Na začátku je klíčové vyhodnocení potenciálu pro využití městských nemovitostí pro instalace solárních (FVE) a případně také větrných elektráren (VTE). Není potřeba zpracovávat nákladnou energetickou koncepci města. Jednoduchá studie poskytne městu výchozí data pro přípravu navazujících detailních studií proveditelnosti a investičního plánu.

Co pro vás uděláme

 • Posouzení budov s ohledem na možnost instalace FVE.

 • Posouzení základní technické připravenosti budovy pro instalaci.

 • Odhad potenciálu instalovaného výkonu a využití elektřiny pro vlastní spotřebu. 

 • Vyhodnocení vhodných pozemků v portfoliu/katastru města pro pozemní FVE nebo VTE.

 • Ověření základních technických předpokladů a potenciálu instalovaného výkonu.

Kontaktujte nás 

Založení (městské) energetické společnosti

Zkušenosti našich klientů ukazují, že prvním krokem pro výrobu energií ve městě je zřízení městské energetické společnosti. Pokud jste společnost doposud nezaložili, vřele vám doporučujeme to udělat co nejdřív. Toto řešení je na první pohled dostupné větší obcím, ale i menší obce z něj mohou profitovat, pokud chystají větší množství projektů.

Společnost vám pomůže zefektivnit, zrychlit a zpřehlednit správu a rozvoj městské energetiky, maximálně využít dotačních příležitostí a možností úspor i synergie mezi více subjekty a tím vaše město posunout k energetické soběstačnosti. Městskou energetiku budete aktivně řešit a nezůstanete ve vleku událostí.

Konkrétní výhody společnosti

 • Efektivní zasmluvnění, správa a údržba FVE města i u partnerů projektu.

 • Zajištění a převzetí provozu FVE včetně sjednocení řízení, spotřeby a výdajů.

 • Čerpání dotací na maximální plochu střech v majetku města s jeho organizací.

 • Snadnější zapojení firem a občanů do projektu městské elektrárny.

 • Dosažení úspor z rozsahu při zajištění instalace, správy, IT řešení, licencí.

 • Zastřešení pro konzultace a podporu občanům a lokálním podnikatelům.

Co pro vás uděláme

1. Založení (městské) energetické společnosti jako příspěvkové organizace pro správu
městské energetiky včetně návrhu strategie města pro FVE
2. Smlouvy o vlastnictví pro výrobny energie.
3. Nastavení kontroly řízení rozpočtu výroben energie.
4. Připojení vašich výroben do sítě. Zařídíme podání žádosti o připojení a revize stanoviska
distributora. Pokud distributor odmítne připojení, poradíme co dál.

Cena od 49 900 Kč + DPH

Objednat službu 

Založení energetického společenství

Plánujete do výroby a sdílení energie ve Vašem městě zapojit občany nebo místní firmy? Založte energetické společenství a začněte budovat komunitní energetiku.

Energetické společenství je právnická osoba, jejíž členové vyrábí elektřinu ve vlastních výrobnách elektrické energie a následně ji mezi sebou sdílí a spotřebovávají. Výhody energetického společenství spočívají především ve vyšší míře soběstačnosti a nezávislosti, levnější energii pro občany obce, prevenci energetické chudoby a zapojení veřejnosti.

Právní úpravu energetického společenství přinese novela energetického zákona Lex OZE 2. Díky tomu, že bude možné využít stávající formy právnické osoby, je možné energetické společenství založit již teď a získat náskok například při získávání dotací.

Konkrétní výhody energetického společenství

 • Energetická soběstačnost a odpovědnost

 • Nižší ceny energie, úspory a prevence energetické chudoby

 • Zapojení veřejnosti do projektů a demokratizace energetiky

 • Rozvoj obnovitelných zdrojů a snazší odchod od fosilních paliv

 • Efektivní využití místního potenciálu

 • Vznik lokálních pracovních míst

Co pro Vás uděláme?

1. Zpracování stanov spolku pro energetické společenství.

2. Dokumenty potřebné k projednávání komunitní energetiky v orgánech samosprávy.

3. Základní smluvní balíček pro energetická společenství.

4. Povinnou metodiku přijímání členů dle evropského práva a energetického.

Cena od 39 900 Kč + DPH

Objednat službu

 

Výběrové řízení, smlouva o dílo a další právní podpora

Pomůžeme vám nastavit výběrové řízení. Díky našemu know-how nachystáme tendr, kde jako zadavatel skutečně víte, co vybíráte a řízení se neomezuje jen na netechnická kritéria. Připravíme smlouvy o dílo a dodáme další právní podporu.

Co pro vás uděláme

 • Příprava a administrace výběrového řízení na zhotovitele FVE pro otevřené řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

 • Neprůstřelné smlouvy, abyste skutečně dostali kvalitní službu, ať už jde o nalezení optimálního řešení na vytipovaných stavbách, samotné instalace FVE na střechách nebo provozování elektráren.

 • Právní podpora při povolovacím procesu, licenčních a dalších řízeních.

Dejte nám vědět 

Proč právě s námi

 • V oblasti energetiky nás žebříček Právnická firma roku dvakrát po sobě ocenil jako velmi doporučovanou a doporučovanou advokátní kancelář pro rok 2021 a 2022.
 • Jsme zakládajícími členy Unie komunitní energetiky (UKEN), kde prosazujeme lepší legislativu pro energetická společenství.
 • Společně s UKEN jsme připravili manuál Jak na solární elektrárny v obci.
 • Obnovitelné energetice a právnímu servisu v této oblasti se věnujeme více než 10 let.
 • Rozumíme specifikům samospráv, dlouhodobě se věnujeme tématu územního plánování, veřejných zakázek a spolupráci měst a investorů.

Naše vybrané zkušenosti

 • Připravili jsme provozní modely pro instalaci FVE na střechách budov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a zpracovali jsme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatelů FVE. 
 • Pro potřeby vznikající energetické koncepce města Aš jsme zpracovali návrhy spolupráce s developery v oblasti energetiky a doporučeními, jak řešit energetické potřeby města a jeho obyvatel do budoucna. 

Získejte dotaci na fotovoltaiku

Výzvy z Modernizačního fondu a z OP ŽP

Pro obce a města nyní běží hned dvě výzvy z Modernizačního fondu na podporu fotovoltaických elektráren, včetně systémů akumulace (jak do baterií, tak i do vodíku). Jedná se o tzv. Komunální FVE pro malé obce do 3 tisíc obyvatel a Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství). Žádosti je možné podávat do 30. června 2023. Příjemcem podpory mohou být obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Pro samosprávy a jejich organizace byla vyhlášena také výzva Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách z OP ŽP, přičemž žádosti o dotaci se podávají do 31. května 2023. U výstavby OZE pro veřejné budovy mohou žádat školy, obce, kraje atd. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření.

Čtěte více

Registrujte se - podrobnější nabídky k dotacím vám pošleme

Ve spolupráci se společností Renards nabízíme komplexní dotační poradenství.

Obraťte se na nás

Správa a provoz výroben elektřiny (FVE)

Instalací solárních panelů a uvedením do provozu to nekončí. V rámci expertní skupiny Frank Bold se Vám postaráme i o pravidelný servis, povinnosti vyplývající ze zákona a také dohlédneme na ekonomiku projektu.

Pravidelný servis (roční/tříletý)

 • Celková vizuální kontrola instalace a zapojení (konstrukce a uchycení panelů, kabeláže, opotřebení atd.)

 • Termovizní kontrola a kontrola celkového výkonu FVE (výkonové měření)

 • Kontrola zapojení systému (kabeláže, střídač) a oprava běžného opotřebení (konektory)

 • Revizní zpráva navazující na výchozí revizní zprávu.

Povinnosti související s provozem licencovaného zdroje

 • služba odpovědné osoby

 • vykazování OTE

Rozúčtování a správa smluv 

 • pravidelné výkazy výroby/spotřeby/rozúčtování

 • zajištění výkupu přebytků, fakturace a rozúčtování

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.