Povolování staveb

Sehnat pro svůj projekt všechny potřebné papíry a povolení je samo o sobě dřina. Když máte navíc tu smůlu, že narazíte na neschopnost úřadů, nezákonný postup nebo dokonce korupci, může vám to hodně zkomplikovat život.

 

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů s cílem získat pro vás kvalitní rozhodnutí, které zaručí, že svůj projekt budete moci rychle a bezpečně realizovat.

Co pro vás můžeme udělat

 • Navrhneme nejvhodnější postup povolování stavby, využití zjednodušených a zkrácených řízení.
 • Připravíme veřejnoprávní smlouvy nahrazující klasická územní a stavební rozhodnutí. Dokážeme využít spolupráce s autorizovaným inspektorem.
 • Zajistíme podkladová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců technické infrastruktury a zaručíme jejich vzájemný soulad.
 • Dokážeme vyhodnotit právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhnout jejich vypořádání.
 • Se stavebním úřadem v prvé řadě kooperujeme, ovšem v případě nutnosti využijeme naše rozsáhlé know-how soudního přezkumu úředních rozhodnutí.
 • Poradíme jak připravit podmínky v území pro plánovanou stavbu – změny územních plánů, dělení a scelování pozemků, pozemkové úpravy

Nejčastěji řešíme

 • due diligence právního stavu nemovitostí - posouzení nabývacích titulů k nemovitostem
 • akvizice nebo prodej nemovitostí
 • povolovací procesy, včetně územního plánování
 • smlouvy o dílo
 • jednání s klienty a z toho vyplývající smluvní agenda
 • katastrální agenda
 • komunikace s dotčenou veřejností

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

Každoročně zastupujeme desítky klientů v řízeních podle stavebního zákona a v environmentálních řízeních.

 • Stáli jsme u zrodu České rady pro šetrné budovy a jsme jejími dlouholetými právními partnery.
 • Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí na projekt v hodnotě 100 milionů Kč.
 • Dovedli jsme do konce územní řízení na projekt v hodnotě 150 milionů Kč.
 • Úspěšně jsme zařídili změnu stavby před dokončením projektu za 700 milionů Kč.
 • Dosáhli jsme dohody o úpravě práv a povinností, zřízení a převod věcných břemen mezi účastníkem řízení a žadatelem o územní rozhodnutí pro projekt v hodnotě 14 milionů Kč.

 

Ozvěte se nám