Co nabízíme

Ve Frank Bold Advokáti poskytujeme právní servis a konzultace městům i developerům, protože věříme, že zájem obou stran je stejný. S městy připravujeme územní plány a pravidla pro investory. Developerům zase pomáháme vyjednat investorskou smlouvu a provádíme povolovacím procesem. Rádi vás také propojíme s našimi partnery.

Zpět na Udržitelné stavitelství

Pro developerské a stavební firmy

 • Zajistíme vám právní servis s ohledem na umisťování staveb do území.
 • Zrychlíme a zjednodušíme vyjednávací proces s místní samosprávou.
 • Připravíme partnera na rizika plynoucí ze střetů zájmů v území.
 • Pomůžeme prosadit změnu územního plánu a provedeme vás povolovacím procesem.
 • Smluvně zajistíme dodavatele zelených technologií, zprostředkujeme jejich dodávku a pomůžeme zajistit potřebná povolení.
 • Ve spolupráci s našimi kolegy z Frank Bold Energy navrhneme implementaci chytrých energetických řešení, jako jsou lokální distribuční soustavy a mikrogridy. 

Pro města a obce

 • Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost.
 • Pomůžeme vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.
 • Ochráníme vás od možných problémů souvisejících s realizací stavebního záměru.
 • Připravíme pro vás zásady spolupráce s developery, díky nimž si budete moci zajistit finanční spoluúčast na nezbytném rozvoji vašeho území.
 • Pomůžeme vám vyjednat podmínky smlouvy mezi obcí a investorem tak, aby byla v souladu se zákonem a vyloučila negativní vlivy na okolí.
 • Zajistíme výběrová řízení na dodavatele zelených technologií.
 • Navrhneme implementaci chytrých energetických řešení. Ve spolupráci s našimi kolegy z Frank Bold Energy umíme například navrhnout lokální distribuční soustavu nebo smlouvy o dílo pro realizaci modrozelené infrastruktury.


Obraťte se na nás

Ozvěte se nám