Jak podpořit rozvoj měst a obcí, který je šetrný k životnímu prostředí, přínosný pro společnost a zároveň výhodný pro podnikatele ve stavebnictví? Odpovědí je udržitelné stavitelství.

Co nabízíme Praktický katalog opatření Naši partneři

Využijte služby nás a našich partnerů

Ve Frank Bold Advokáti spolupracujeme s developery, městy a technologickými firmami, kteří vnímají zodpovědně a progresivně otázku stavebnictví a developmentu a ve svých zájmech zohledňují vztah projektu k okolí a budoucí udržitelnosti.

Obraťte se na nás

Proč do toho jít s námi

  • Jsme přední čeští odborníci na stavební právo i právo životního prostředí
  • Aktivně se zapojujeme do tvorby legislativy. Od nového stavebního zákona, přes správní řád a energetický zákon až po zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.
  • Jsme autoři zásad pro developery pro město Jihlava, připravujeme zásady pro BrnoSvaz městských částí hlavního města Prahy a řadu dalších obcí a měst.
  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech. Dosáhli jsme zrušení více než 40 územních plánů nebo jejich částí.
  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.
  • Rozumíme také komunitní energetice. Máme zkušenosti nejen s jejími právními aspekty, ale naše dceřiná společnost Frank Bold Energy nabízí služby v oblasti výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie a pomáhá uvést do praxe inovativní technologické, provozní a obchodní modely v oblasti decentralizované energetiky.

S kým spolupracujeme

"Tak, jako se stále rychleji mění naše společnost, technologie a prohlubující se environmentální krize, mění se i očekávání a nároky na nové stavební projekty. Udržitelné stavitelství se stává nutností, nikoliv mimořádností.” 

 Pavel Franc, CEO ve Frank Bold Advokáti

Naše cesta k udržitelnému stavitelství

Stavebnímu právu, developmentu a životnímu prostředí se ve Frank Bold věnujeme už více než 20 let. Vidíme, že přichází doba, kdy se stavebnictví v Česku mění. 

Vše se posouvá směrem k inovacím a novým technologiím, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zacházení se zdroji energie a vody, které se shrnují pod pojmy modrozelená infrastruktura nebo udržitelné stavitelství. 

Frank Bold Advokáti dlouhá léta budují know-how v oblastech spojených s trvalou udržitelností a efektivní státní správou. Naší ambicí je proto pomoci stavebnímu sektoru stavět chytře, tedy šetrně k přírodě, energeticky úsporně a kvalitně a prospěšně pro lidi.

V oblasti právních služeb a konzultací ve stavebnictví a územním plánování jsme se stali českými lídry. Dokážeme developerům i městům pomoct společně rozjet a dotáhnout stavební projekty, které jsou zajímavé po podnikatelské stránce a zároveň mají přidanou hodnotu pro udržitelný rozvoj měst a obcí.


Jaké služby nabízíme

Ozvěte se nám