Právo pro veřejnou správu

Zastupitelé a úředníci mají povinnost spravovat obec v souladu s principy péče řádného hospodáře a jsou pod tlakem na transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků. Pomáháme jim postupovat v souladu se zákonem a hledáme spolu s nimi cesty, jak nejlépe vyvážit různorodé potřeby a zájmy s požadavky neustále se vyvíjející legislativy.

Jsme pravou rukou řady měst, úřadů a příspěvkových organizací při zavádění principů dobré správy.

Nejčastěji řešíme

Veřejné zakázky zadávané na kvalitu

Připravíme a zadministrujeme vaši veřejnou zakázku. Pomůžeme vám pohlídat si u veřejných zakázek kvalitu a zohledňovat vedle ceny také vaše další priority - například environmentální či sociální dopady. Více >>>

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu, tak aby jim přineslo co nejmenší administrativní zátěž a aby předcházely riziku neplatnosti. Více >>>

Městské firmy

Asistujeme při nastavování procesů transparentního a efektivního řízení městských firem, které svým postavením na hranici mezi veřejným a obchodním právem vyžadují specifické modely řízení.

Smlouvy obcí s dodavateli

Připravujeme smlouvy s dodavateli tak, aby maximálně zajišťovaly ochranu práv obce a zároveň aby plnily požadavky dostatečné pružnosti a vyváženosti.

Územní plány

Pomáháme obcím připravovat územní plány tak, aby vedly ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany bez rizika soudní napadnutelnosti. Více >>>

Školení pro zaměstnance veřejné správy

Pravidelně pořádáme školení v uvedených oblastech na míru jednotlivým veřejným institucím. Nejčastěji o tom, jak efektivně používat registr smluv, jak si poradit s GDPR nebo jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

  • U Nejvyššího správního soudu, který přezkoumává úřední postupy, jsme byli už víc jak dvěstěkrát — s nadprůměrnou úspěšností.
  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech — zrušili jsme jich desítky. Mnohem větší výzvou je však pro nás pomáhat obcím připravit kvalitní územní plány, které před soudem obstojí. 
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů. Jsme také autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck.
  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.
  • Připravujeme pro některé pražské městské části strategii pro jednání a účast v řízeních k rozšíření letiště Václava Havla.

„Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.

Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou - zpětná vazba k našemu školení

Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek,
COO Jihomoravského inovačního centra

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.