Obrana před nezákonným postupem státu

Pravidelně se na nás obracejí firmy nebo občané kvůli nezákonnému postupu orgánů veřejné správy od nedodržování lhůt po nezákonné územní plány. Ve více než 200 případech tohoto typu jsme zastupovali klienty u Nejvyššího správního soudu.

Co pro vás můžeme udělat

Posoudíme skutkový stav věci, zhodnotíme šance na úspěch na navrhneme vhodný postup. Typicky je to odvolání k nadřízenému orgánu nebo žaloba na nesprávný úřední postup či nečinnost úřadu v situaci, kde by činný měl být. Sepíšeme žalobu a budeme vás zastupovat v soudním jednání.

Typicky se zabýváme následujícími typy soudních sporů:
  • spory se stavebními úřady, například v situaci, kdy úřad nedodržuje zákonné lhůty nebo klade na účastníky řízení neopodstatněné požadavky

  • spory s finančními a celními úřady

  • restituce a majetková vyrovnání se státem

  • rozhodnutí správního orgánu ve věci ochrany životního prostředí nebo zdraví obyvatel

  • soudní přezkum územního plánu, krajské územně plánovací dokumentace. Více >>

  • pochybení orgánů veřejné moci nebo OTE a.s. ve vztahu k výrobcům elektřiny. Více >>

Kontaktujte nás

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.
  • Pro svého klienta jsme od státu získali vyrovnání ve výši 260 mil. korun.
  • U Nejvyššího správního soudu jsme v zastoupení klientů zrušili Program zlepšování kvality ovzduší pro Ostravu, Prahu, Brno a Ústecký kraj
  • V zastoupení obcí a investorů se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje.
 

Ozvěte se nám