Spolupráce obce s developerem

Pomáháme městům a obcím vyjednat dohody s developery tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec a její občany a aby developer nesl vhodnou část nákladů, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Co pro vás můžeme udělat

Sepíšeme smlouvu o spolupráci s developerem

Pokud by investiční záměr umísťovaný na území obce vyžadoval změny územního plánu, vyvolával investice do infrastruktury nebo do dalších kompenzačních opatření:

 • vypracujeme analýzu záměru z hlediska možností vyjednávání s developerem,
 • navrhneme vyjednávací strategii a vhodné právní řešení,
 • povedeme nebo se zúčastníme jednání s developerem,
 • zajistíme vytvoření právně bezvadných smluv (plánovací smlouvy, „developerské“ smlouvy),
 • pohlídáme, aby případná změna územního plánu nebo další kroky zúčastněných stran v rámci povolovacích procesů byly v souladu se zákonem a stanovisky dotčených orgánů. 

Výsledkem bude právně bezvadná plánovací nebo developerská smlouva, která vám zajistí, že výsledná podoba záměru bude přijatelná pro obec a její občany a že se investor bude podílet na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout v souvislosti například se zvýšením počtu obyvatel nebo nárůstu dopravy.

Obraťte se na nás

Připravíme zásady pro spolupráci s investorem

Přijetí zásad pro spolupráci s investory může městům pomoci systémově řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. Mnohé z nákladů, které by jinak neslo město, lze smluvně přenést na developery, což může městu usnadnit řešení například:

 • chybějících míst ve školách a školkách, 
 • kapacitu dopravní infrastruktury, 
 • kvalitu veřejných prostranství, 
 • kapacitu vodovodů a kanalizací.

Nastavení takových pravidel posílí nejen jistotu (ve smyslu jasných očekávání) a konstruktivnost spolupráce při realizaci nových developerských projektů, ale také přispívá k budování transparentního vztahu města s investory. Pro investora znamenají zásady spolupráce především jistotu a předvídatelnost požadavků na něj městem kladených; jejich splněním si investor může zajistit součinnost města k jeho záměru.

Výsledkem bude dokument, který dá jasně najevo, za jakých podmínek bude město plánovanou výstavbu v mezích svých samosprávných kompetencí a možností podporovat. Zkušenosti z praxe ve městech jako Jihlava, Brno, Mnichovo Hradiště, Čeladná nebo Praha, kde jsem zásady připravovali, ukazují, že investice do přípravy takových pravidel se vyplatí. 

Obraťte se na nás

Materiály ke stažení

 • Benefity, které zásady přináší, využije velké město i menší obce. Právě pro ně jsme ve Frank Bold připravili vzor zásad, který je k dispozici ke stažení zdarma.

Registrovat se a stáhnout vzorové zásady zdarma

 • Zásady spolupráce s investory mohou být zajímavým tématem pro blížící se komunální volby, pro programové tvůrce jsme proto připravili praktický informační leták. 

Stáhnout leták: Zásady jako volební téma

Naše zkušenosti

 • Připravili jsme Zásady pro spolupráci s investory pro malá a střední města, jako je Břeclav, Čeladná nebo Mnichovo Hradiště, i pro velká statutární města, jako je Brno, Praha, Pardubice, Liberec nebo Jihlava. Vedle odborné právní pomoc pracujeme také PR komunikaci tématu směrem k laické a odborné veřejnosti. 
 • Hlavnímu městu Praha poskytujeme právní poradenství a zastupujeme jej v procesu vyjednávání podmínek smluv o spolupráci podle Metodiky spoluúčasti investorů na územním rozvoji hl. m. Prahy s developery nad klíčovými rozvojovými projekty metropolitního významu, například v lokalitě nákladového nádraží Žižkov, Rohan City nebo Interlov. Celková hodnota plánovaných plnění podle připravovaných smluv ve prospěch hlavního města se pohybuje v řádu miliard korun.
 • Pro městskou část Praha-Vinoř jsme připravili místní referendum, díky kterému se podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem.
 • Obci Dobřejovice se s naší pomocí podařilo u soudu zrušit změnu územního plánu sousedících Čestlic, kde byla plánována výstavba takřka dvacetihektarové nákupní zóny přímo u dálnice D1, ovšem na nejkvalitnější zemědělské půdě.
 • Městu Sušice jsme pomohli před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních center, které má napomoci zachování živého městského centra.
 • Naši právníci mají zkušenost s vyjednáváním s managementem nadnárodních společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.