Spolupráce obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat dohody s developery tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec a její občany a aby developer nesl vhodnou část nákladů, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Co pro vás můžeme udělat

Připravíme zásady pro spolupráci s investorem

Přijetí zásad pro spolupráci s investory může městům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. Mnohé z nákladů, které by jinak neslo město, lze smluvně přenést na developery, což může městu usnadnit řešení například chybějících míst ve školách a školkách, kapacitu dopravní infrastruktury, kvalitu veřejných prostranství, kapacitu vodovodů a kanalizací. Zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem zejména pro ty města a obce, které chtějí pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. 

Nastavení takových pravidel posílí nejen jistotu (ve smyslu jasných očekávání) a konstruktivnost spolupráce při realizaci nových developerských projektů, ale také přispívá k budování transparentního vztahu města s investory. Pro investora znamenají zásady spolupráce především jistotu a předvídatelnost požadavků na něj městem kladených; jejich splněním si investor může zajistit součinnost města k jeho záměru.

Výsledkem bude dokument, který dá jasně najevo, za jakých podmínek bude město plánovanou výstavbu v mezích svých samosprávných kompetencí a možností podporovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že investice do přípravy takových pravidel se vyplatí. 

Chcete vědět víc? Přečtěte si, jak jsme pomohli městu Jihlava stát se prvním statutárním městem se zásadami. Společně jsme také připravili praktický argumentář.

Sepíšeme smlouvu o spolupráci s developerem

Pokud by investiční záměr umísťovaný na území obce vyžadoval změny územního plánu, vyvolával investice do infrastruktury nebo do dalších kompenzačních opatření, vypracujeme pro vedení obce analýzu záměru z hlediska možností vyjednávání s developerem, navrhneme vyjednávací strategii a vhodné právního řešení, povedeme nebo se zúčastníme jednání s developerem, zajistíme vytvoření právně bezvadných smluv (plánovací smlouvy, „developerské“ smlouvy). Pohlídáme, aby případná změna územního plánu nebo další kroky zúčastněných stran v rámci povolovacích procesů byly v souladu se zákonem a stanovisky dotčených orgánů. 

Výsledkem bude právně bezvadná plánovací nebo „developerská“ smlouva, která vám zajistí, že výsledná podoba záměru bude přijatelná pro obec a její občany a že se investor bude podílet na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout v souvislosti například se zvýšením počtu obyvatel nebo nárůstu dopravy.

Usnadníme pořízení změny územního plánu

Jsme schopni na odborné úrovni komunikovat s pořizovatelem, pokud je jím úřad územního plánování, případně podle okolností můžeme doporučit zajistit pořízení změny ÚP prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele, kteří mohou zaručit rychlejší a jednodušší pořízení změny ÚP než úřady.

Na základě odborné právní argumentace opřené o judikaturu pomůžeme překonat některá úskalí, jako je např. nedostatečně odůvodněná stanoviska dotčených orgánů. Případně vadná stanoviska lze právně zpochybnit, podnětem k výkonu státního dozoru, případně i soudně – je proto klíčové řešit případná rizika okamžitě v procesu pořizování změny, aby na jejich základě soud v budoucnu nekonstatoval nezákonnost změny ÚP.

Výsledkem bude nejen usnadnění a zrychlení procesu pořizování změny ÚP, ale také snížení rizika soudního napadení změny. Schválená změna ÚP umožní realizaci plánovaného záměru a bude natolik kvalitní, že na minimum snížíme riziko úspěšného soudního napadení změny ÚP.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

 

„Frank Bold Advokáti je profesionální tým právníků s širokým záběrem. Jejich výstupy byly snadno pochopitelné a celková komunikace probíhala na výbornou. I díky jejich práci spojené s místním referendem v naší městské části se nám podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem."

Michal Biskup, místostarosta Městské části Praha-Vinoř

„Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali.“

Josef Bazala, starosta Starého Města

S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel, starosta obce Dobřejovice

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v otázkách územního plánování a stavebního řízení. Je to spolehlivá a odborná firma."

Stanislava Ecklová, starostka Obce Mokrovraty

 

Naše zkušenosti

Připravujeme Zásady pro spolupráci s investory pro střední města, jako je Břeclav nebo Mnichovo Hradiště, i pro velká statutární města, jako je Brno, Praha nebo Jihlava. Vedle odborné právní pomoc pracujeme také PR komunikaci tématu směrem k laické a odborné veřejnosti. 

Pro městskou část Praha-Vinoř jsme připravili místní referendum, díky kterému se podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem.

Obci Dobřejovice se s naší pomocí podařilo u soudu zrušit změnu územního plánu sousedících Čestlic, kde byla plánována výstavba takřka dvacetihektarové nákupní zóny přímo u dálnice D1, ovšem na nejkvalitnější zemědělské půdě.

Městu Sušice jsme pomohli před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních center, které má napomoci zachování živého městského centra.

Naši právníci mají zkušenost s vyjednáváním s managementem nadnárodních společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.