Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.  

Není žádným tajemstvím, že české stavební právo je komplikované a povolovací procesy trvají déle, než je nutné. Volbou správného postupu a preventivní opatrností vám můžeme ušetřit mnoho času a energie. 

Obcím usnadňujeme pořízení kvalitního územního plánu

Poskytujeme konzultace ve všech fázích pořizování územního plánu s cílem, aby přinášela kvalitní řešení pro obec a její občany a obstála v případném soudním přezkumu. S vysokou úspěšností zastupujeme obce před soudy.  Více >>>  

Firmám, developerům a vlastníkům nemovitostí pomáháme prosadit jejich zájmy při pořizování územního plánu

Pomáháme firmám a vlastníkům nemovitostí obcí v tom, aby nové územní plány respektovaly jejich individuální legitimní zájmy. A pokud územní plán práva klientů omezuje, zastupujeme je při jejich přezkumu. Více >>>

Usnadňujeme dohodu mezi obcí a developerem

Navrhujeme a pomáháme dojednat smlouvy o spolupráci mezi obcemi a developery při umísťování záměru do území a změně územního plánu. Smlouva umožňuje oběma stranám dohodnout se na podobě záměru přijatelném pro obec a její občany, podpoře záměru ze strany obce a podíl investora na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Pomáháme prosadit změnu územního plánu

Některé záměry nelze v území umístit bez toho, že by se územní plán změnil. Dokážeme vám pomoci, když budete potřebovat územní plán změnit. Spolupracujeme se zpracovateli i pořizovateli územních plánů, umíme s nimi jednat a doporučit vám vhodný postup.

Provedeme vás skrz povolovací řízení

Navrhujeme nejrychlejší postupy při povolování stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení). Zajišťujeme podkladová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Vyhodnocujeme právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhujeme jejich vypořádání. Více >>>

Obraťte se na nás

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám.

 

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger, předseda představenstva GALA a.s.

 

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

 

Ozvěte se nám