Články

Šedá voda pomůže bojovat se suchem a sníží náklady

27. 11. 2020, 17:22 Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Dlouhodobé sucho je velkým tématem poslední doby, které má velké dopady na život lidí. Od zemědělství a lesnictví, přes vysychající studny, po problémy se suchem v krajině. Řešení dopadů sucha pak často vyžadují velké investice a významné druhotné náklady.

Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

19. 11. 2020, 09:23 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Připravovaný nový stavební zákon má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela stavebního zákona. Jaké změny přináší zákon, který bude účinný již od 1. 1. 2021? 

Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

10. 11. 2020, 13:19 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Vzhledem k vývoji nového stavebního zákona, který bude v příštích měsících projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny, je nyní vhodné zaměřit se na jeho komplexní pozměňovací návrh, který by napravil některé jeho nedostatky. Připravili jsme návrhy změn v následujících dvou oblastech: Transparentnost a ochrana veřejných zájmů a Pravomoci obcí v oblasti územního plánování.

Nový stavební zákon projednávají poslanci: Jaké jsou jeho pozitivní a negativní aspekty

6. 11. 2020, 15:04 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákon začala v projednávat  Poslanecká sněmovna. Na mimořádné schůzi 5. listopadu rozhodla, že se návrhem budou dále zabývat hospodářský výbory, výbor pro veřejnou správu a ústavně právní výbor.  Než se návrh posune do druhého čtení, které by mělo proběhnout v únoru 2021, mohou poslanci k návrhu podávat pozměňovací návrhy.

Frank Bold Advokáti spolupořádali debatu o Zásadách pro spolupráci s investory v Jihlavě

20. 10. 2020, 15:39 Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Zásady pro spolupráci s investory, které se připravují v Jihlavě, zrychlí a zpřehlední komunikaci s developery a pomůžou rozvoji veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v souvislosti s novou výstavbou. Na podobě těchto pravidel se v polovině října shodli zástupci města a představitelé Asociace developerů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9. 10. 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákona by se mohl dočkat projednání v Poslanecké sněmovně letos v říjnu. Vzhledem k tomu, že se objevuje jeho kritika, přináší Frank Bold Advokáti přehled odborných stanovisek k těmto argumentům. Většina z nich vychází z návrhu zákona, který byl na podzim odevzdán do meziresortního připomínkového řízení.

Jaké zásadní pozitivní aspekty prosazují Frank Bold Advokáti do nového stavebního zákona?

8. 10. 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Co považujeme za zásadní pozitivní aspekty návrhu ve verzi předložené v listopadu do připomínkového řízení.

Obce chtějí budovat modrozelenou infrastrukturu. Od investorů ale tato opatření nevyžadují

7. 10. 2020, 11:26 Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

V rámci výzkumu zájmu obcí o prvky takzvané modrozelené infrastruktury oslovil celkem 250 obcí svým dotazníkem Zelený kruh ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti. Cílem bylo zjistit, jaká je praxe využívání konkrétních opatření, jako jsou zasakovací plochy, sázení stromů či hospodaření s dešťovou vodou. Současně průzkum zjišťoval postoj obcí k soukromým investorům a nároky ohledně modrozelené infrastruktury na jejich projekty. Ukázalo se, že tyto nároky na investory uplatňuje jen menšina obcí.

Všechny články

Ozvěte se nám