Články

Komentář: Nový stavební zákon se staví proti korupci a střetu zájmů

18. 12. 2020, 09:46 Pavel Franc Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Nový stavební zákon je komplexní právní předpis, který se nesoustředí jen na technické aspekty stavebnictví. Nyní spolupracujeme na jeho pozměňovacím návrhu, který má za cíl především důsledně a na všech úrovních zrušit systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů, která je významným zdrojem korupce v České republice. Přečtěte si komentář, který publikoval server lidovky.cz

Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

19. 11. 2020, 09:23 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Připravovaný nový stavební zákon má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela stavebního zákona. Jaké změny přináší zákon, který bude účinný již od 1. 1. 2021? 

Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

10. 11. 2020, 13:19 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Vzhledem k vývoji nového stavebního zákona, který bude v příštích měsících projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny, je nyní vhodné zaměřit se na jeho komplexní pozměňovací návrh, který by napravil některé jeho nedostatky. Připravili jsme návrhy změn v následujících dvou oblastech: Transparentnost a ochrana veřejných zájmů a Pravomoci obcí v oblasti územního plánování.

Nový stavební zákon projednávají poslanci: Jaké jsou jeho pozitivní a negativní aspekty

6. 11. 2020, 15:04 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákon začala v projednávat  Poslanecká sněmovna. Na mimořádné schůzi 5. listopadu rozhodla, že se návrhem budou dále zabývat hospodářský výbory, výbor pro veřejnou správu a ústavně právní výbor.  Než se návrh posune do druhého čtení, které by mělo proběhnout v únoru 2021, mohou poslanci k návrhu podávat pozměňovací návrhy.

Frank Bold Advokáti spolupořádali debatu o Zásadách pro spolupráci s investory v Jihlavě

20. 10. 2020, 15:39 Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Zásady pro spolupráci s investory, které se připravují v Jihlavě, zrychlí a zpřehlední komunikaci s developery a pomůžou rozvoji veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti v souvislosti s novou výstavbou. Na podobě těchto pravidel se v polovině října shodli zástupci města a představitelé Asociace developerů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9. 10. 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákona by se mohl dočkat projednání v Poslanecké sněmovně letos v říjnu. Vzhledem k tomu, že se objevuje jeho kritika, přináší Frank Bold Advokáti přehled odborných stanovisek k těmto argumentům. Většina z nich vychází z návrhu zákona, který byl na podzim odevzdán do meziresortního připomínkového řízení.

Jaké zásadní pozitivní aspekty prosazují Frank Bold Advokáti do nového stavebního zákona?

8. 10. 2020, 08:15 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Co považujeme za zásadní pozitivní aspekty návrhu ve verzi předložené v listopadu do připomínkového řízení.

Obce chtějí budovat modrozelenou infrastrukturu. Od investorů ale tato opatření nevyžadují

7. 10. 2020, 11:26 Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

V rámci výzkumu zájmu obcí o prvky takzvané modrozelené infrastruktury oslovil celkem 250 obcí svým dotazníkem Zelený kruh ve spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti. Cílem bylo zjistit, jaká je praxe využívání konkrétních opatření, jako jsou zasakovací plochy, sázení stromů či hospodaření s dešťovou vodou. Současně průzkum zjišťoval postoj obcí k soukromým investorům a nároky ohledně modrozelené infrastruktury na jejich projekty. Ukázalo se, že tyto nároky na investory uplatňuje jen menšina obcí.

Všechny články

Ozvěte se nám