Články

Zelená dohoda pro Evropu: Stavitelství v centru pozornosti

16. 9. 2020, 09:34 Stavební právo a územní plánování

Zelená dohoda EU, představená v prosinci 2019, má za cíl dekarbonizovat evropskou politiku a splnit tak klimatické cíle. Velký prostor pro efektivní dekarbonizaci byl identifikován v sektoru stavitelství.

Jasná pravidla pro developery chybí. Ke změně přispějí Zásady spolupráce

11. 9. 2020, 12:31 Stavební právo a územní plánování

Dosavadní vyjednávání mezi městy a developery v České republice je chaotické. Aktuální podmínky nevyhovují ani jedné ze zúčastněných stran. Investoři volají po jasných pravidlech a města zase chtějí mít jistotu, že jim investor přispěje na údržbu a zajištění infrastruktury i občanské vybavenosti nově zastavěného území. Města a městské části se proto snaží hledat řešení například v podobě tzv. zásad spolupráce mezi městem a investorem.

CTP: nejasná pravidla pro výstavbu hal projekt zastavila. Odhalte všechna úskalí projektu před jeho akvizicí

3. 9. 2020, 15:35 Pavel Franc Stavební právo a územní plánování

Příjemné životní prostředí je důležitým aspektem rezidenčního bydlení. Nelze se tedy divit, že vlastníci nemovitostí se často aktivně brání nové výstavbě ve svém bezprostředním okolí. Sílu místního odporu není radno podcenit. Pro každou lokalitu je vhodné zvolit jiný přístup a připravit projekt tak, aby nepřinesl zbytečná rizika.

Díky zásadám pro developery obec ušetří na infrastruktuře. Dokument usnadní i jednání

26. 8. 2020, 14:36 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování

Zásady pro developery přinesou obci možnost jednat se všemi developery transparentně a rovnoprávně. Současně jí dokument umožní získat kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost i v místě nové výstavby. Přečtěte si druhou část souhrnu nejčastějších tvrzení odpůrců, které zároveň uvádíme na pravou míru.

Zásady pro developery zajistí smysluplnou výstavbu v obcích. Frank Bold Advokáti vyvrací kritiku

20. 8. 2020, 10:46 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování

Po mnoha letech začínají developeři stavět s ohledem k okolí i budoucím obyvatelům plánovaných staveb. Náklady na dostatečnou občanskou vybavenost, veřejnou infrastrukturu či zajištění veřejných služeb díky tomu nemusí nést jen obce. Mohou využít Zásady pro developery a s developerem uzavřít smlouvu o spolupráci Přesto, že hlavním cílem dokumentu je usnadnění výstavby, její zrychlení a zajištění kvalitního života lidí v obci, setkáváme se také s jejich kritikou. Nejčastějších tvrzení odpůrců proto současně uvádíme na pravou míru.

Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

2. 7. 2020, 11:48 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Legislativní rada vlády (LRV) projednala ve čtvrtek 25. 6. návrh nového stavebního zákona a s řadou zásadních připomínek návrh vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k úpravám.

Proč se věnovat tomu, co přináší připravovaný územní plán města Brna?

15. 5. 2020, 13:06 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování

Návrh nového územního plánu města Brna, který již zveřejnil Magistrát města Brna, by měl nahradit stávající územní plán platný již od roku 1994. Do 30.6.2020 se může veřejnost zapojit do procesu přípravy územního plánu a uplatňovat námitky a připomínky. Jaké změny zavádí návrh nového územního plánu města Brna oproti stávajícímu?

Nový stavební zákon: změny v plánovacích smlouvách a smlouvách obcí s developery

5. 3. 2020, 13:55 Jiří Nezhyba Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Návrh nového stavebního zákona přináší nejen úpravu plánovacích smluv, ale zejména právně ukotvuje stále častější praxi, kdy obce uzavírají s developery nejrůznější smlouvy, na jejichž základě jim investor přispívá na veřejnou infrastrukturu, občanskou vybavenost či zajištění veřejných služeb.

Ozvěte se nám