Články

Frank Bold Advokáti a POHO2030: proměna pohornické krajiny Karvinska na území pohybu, chytrých řešení a nové energie

22. 9. 2020, 11:33 Hana Sotoniaková Energetické právo

Místo těžby uhlí čistší získávání energie z obnovitelných zdrojů, místo zničené pohornické krajiny obnovená oblast, která je bez bariér a nebezpečí přístupná lidem, místo zapomenutého kouta krajiny světové místo s místem pro festivaly, konference, kulturní i volnočasové aktivity. I takové cíle si dává program, který vznikl na podzim loňského roku, program POHO2030. Plán spojil 36 důležitých partnerů a po jejich boku stojí i Frank Bold Advokáti.

Provozovatelé FVE se brání recyklačním poplatkům

3. 9. 2020, 08:12 Lucie Benešová Martin Maňák Energetické právo

V poslední době se na nás obracejí provozovatelé FVE ohledně nároku na náhradu škody po státu za uhrazené recyklační poplatky. Podle nás škoda vznikla tím, že Česká republika do svého právního řádu nesprávně transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V ČR tedy nyní platí povinnost úhrady recyklačních poplatků provozovateli solárních elektráren, což je nesprávný postup. 

150 miliard i na obnovitelné zdroje energie: jak je využít?

1. 9. 2020, 08:28 Petr Jelínek Energetické právo

V rámci svých klimatických závazků začne stát podporovat odstavování uhelných elektráren a tepláren a jejich nahrazování obnovitelnými zdroji. Jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050 má být i připravovaný Modernizační fond.

Mají provozovatelé FVE povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly i v době nouzového stavu?

13. 5. 2020, 09:15 Lucie Benešová Energetické právo

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se mohou provozovatelé FVE potýkat s otázkou, zda mají i za dobu nouzového stavu povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly.

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. 4. 2020, 09:27 Martin Maňák Energetické právo

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci minulého týdne předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE). Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Doba pandemie zasáhla provozovatele solárních elektráren. Na co mají nárok?

27. 4. 2020, 13:35 Anna Francová Lucie Benešová Energetické právo

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé solárních elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí  ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jaké možnosti mají provozovatelé FVE v těchto situacích přehledně shrnujeme v následujícím článku.

Vliv pandemie koronaviru na kontroly překompenzací i další kontroly SEI a ERÚ

20. 4. 2020, 14:00 Energetické právo

Pandemie koronaviru a s ní související krizová opatření dopadají na všechny a je možné, že budou mít vliv i na provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření. Ekonomika se v současné době významně zpomaluje. Proto bude stát hledat východisko v podobě různých zdrojů příjmů a může docházet k detailnějším kontrolám provozovatelů výroben než doposud. Výrobci by se proto měli snažit rizika spojená s kontrolami překompenzací i dalšími kontrolami SEI a ERÚ co nejvíce minimalizovat.

Pomáháme klientům využívat obnovitelé zdroje energie a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji společnosti

13. 1. 2020, 09:02 Martin Maňák Energetické právo

Těší nás, když naše práce přispívá k podnikatelskému růstu našich klientů. Obzvláště, když se jedná o podnikatelskou činnost, které přispívá k rozvoji technologií, efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů energie, celkové decentralizaci a demokratizaci energetiky. To je i případ jednoho z našich dlouhodobých klientů, který podniká v oblasti obchodu s elektřinou.

Ozvěte se nám