Články

Co přinese novela zákona o obchodních korporacích?

18. 11. 2020, 10:42 Petr Kocmánek Právo pro podnikání

Jasnější úpravu v některých sporných situacích a nové možnosti pro podnikatele zavede tzv. “velká” novela zákona o obchodních korporacích. Platit začne 1.1. 2021 a zavede několik nových pravidel, kterým by měl každý podnikatel věnovat pozornost.

Jak na home office? Rady pro zaměstnavatele

16. 11. 2020, 10:32 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Vzhledem k aktuálnímu šíření koronaviru, je v zájmu zaměstnavatele minimalizovat riziko přenosu onemocnění mezi zaměstnanci, například zavedením home office, pokud to povaha práce dovoluje. I to má ale svá pravidla. Souhrn těch nejdůležitějších najdete v tomto článku.

Jak překlenout krizi? Tipy pro podnikatele z pracovního práva

12. 11. 2020, 15:27 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Vzhledem k aktuálním opatřením hledají mnozí podnikatelé různé způsoby jak snížit své náklady, včetně těch personálních. Přinášíme proto některé z možností, které můžete využít.

Vlastníte les, který je poškozován toxickými látkami? Domáhejte se náhrad škody

3. 11. 2020, 09:11 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Jako vlastník lesa musíte řešit celou řadu situací, které s lesnickou činností souvisí. Jednou z nich je i situace, kdy začíná les chřadnout, a na stromech je možné pozorovat první škody. Častou příčinou těchto projevů je působení toxických látek, jako jsou například oxidy síry a oxidy dusíku, na lesní porosty a lesní půdu. Jak takovému stavu zabránit?

Zabraňte kolizi ochranných známek, sledujte nově přihlašované

29. 9. 2020, 11:54 Lucie Smolka Právo pro podnikání

Od loňského roku se systém ochranných známek v České republice řídí novelizovaným zákonem o ochranných známkách. Jednou z nejdůležitějších změn přitom bylo zrušení § 6 zákona o ochranných známkách. Nově v rámci věcného průzkumu při řízení o zápisu ochranné známky nezkoumá, zda již existuje označení, které by obsahovalo shodné prvky nebo bylo shodné s přihlašovaným označením. Fakticky tedy může dojít k situaci, kdy budou existovat dvě shodné zapsané ochranné známky. Jak ji řešit?

Prémie k dluhopisu: motivujte investory

10. 9. 2020, 08:12 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo Právo pro podnikání

K úpisu dluhopisů mohou chtít emitenti motivovat budoucí investory různými benefity, které jim nabídnou vedle standardního úrokového výnosu. Právě tyto na první pohled výhodné benefity však mohou obsahovat nejrůznější úskalí a v konečném důsledku vést až ke snížení důvěry potenciálních investorů. Stejná situace mohla v budoucnu hrozit i našemu klientovi, který podniká ve strojírenství a jehož příběh vám přinášíme.

Zaměstnání cizinců: využijte zaměstnaneckou či modrou kartu

9. 9. 2020, 09:08 Hana Římanová Právo pro podnikání

Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu cizince ze země mimo EU na území České republiky za účelem zaměstnání. Proces jejího získání může být zdlouhavý. Usnadní vám jej důkladná příprava všech potřebných podkladů.

Využijte pro emisi svých dluhopisů agenta pro zajištění

7. 9. 2020, 08:24 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo Právo pro podnikání

Korporátní dluhopisy jsou většinou vnímány jako rizikový investiční nástroj. Jako emitent je však můžete zajistit zástavním právem nebo jiným druhem zajištění. Pokud tedy nedokážete dluhopisy splatit, získají vlastníci dluhopisů své peníze zpět ze zajištění. Pro tyto účely se využívá institut agenta pro zajištění.

Všechny články

Ozvěte se nám