Alžbeta Rosinová

Alžbeta Rosinová

Advokátka

Předtím, než jsem nastoupila do Frank Bold, považovala jsem advokacii za ryze komerční a často také neetický byznys. Práce pro Frank Bold Advokáty mi však ukázala, že i advokacie se dá dělat slušně, eticky a společensky odpovědně."

Alžbeta absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Ústavním soudu a na Nejvyšším správním soudu.

Od dubna 2015 pracuje ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na témata územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně publikuje a vystupuje na konferencích.

Alžbeta byla nedávno hostem Událostí v regionech, kde vysvětlovala, co je to systémová podjatost. Podívejte se na video na webu ČT.

Jak fungují smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery a co od nich čekat

25. July 2018, 16:26 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování

Územní plán Sušice obstál u Ústavního soudu

28. May 2018, 15:31 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Typické chyby v územních plánech, ilustrované na našich případech

23. May 2018, 16:00 Jiří Nezhyba Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Právo pro veřejnou správu Územní plánování Právní přezkum územních plánů

Nejvýznamnější změny, které přinese novela stavebního zákona

29. December 2017, 10:43 Alžbeta Rosinová Územní plánování Povolování staveb Stavební právo a územní plánování

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

27. October 2017, 14:06 Alžbeta Rosinová Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Územní plánování Povolování staveb Právo pro veřejnou správu

Prezentace: Vybrané postupy podle novely stavebního zákona

30. May 2017, 19:33 Alžbeta Rosinová

Sušice vyhrála soud - obchodní centrum v areálu SOLO zatím nebude

21. November 2016, 09:13 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Změny ve vyvlastnění pozemků pro stavbu silnic

4. February 2016, 15:00 Alžbeta Rosinová Územní plánování Stavební právo a územní plánování

Obec se může domáhat odkladného účinku

10. November 2015, 19:56 Alžbeta Rosinová Právo pro veřejnou správu Právo životního prostředí

Územní plán - pojem a závaznost

3. November 2015, 17:27 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Ozvěte se nám