Články

Příměstské satelity jsou často přítěží, ale obce si za ně mohou samy

3. 10. 2019, 08:20 Pavel Franc Právo pro veřejnou správu Stavební právo a územní plánování

Obec má v rukou nástroje, jak ovlivnit podobu obytné výstavby a udržet pod kontrolou výdaje, které jí noví obyvatelé přinesou.

Bývalé JZD dostane novou tvář, územní plán u soudu obhájen

11. 7. 2019, 10:02 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Pomohli jsme obci obhájit její územní plán před žalobou dotčeného majitele pozemků. Soud prokázal, že obec postupovala při pořizování územního plánu správně.

K čemu se obec (ne)může developerovi smluvně zavázat

12. 11. 2018, 10:53 Petr Bouda Stavební právo a územní plánování

Podpora záměru ze strany obce má zákonné limity, o kterých se vyplatí dopředu vědět a počítat s nimi.

Územní plán Sušice obstál u Ústavního soudu

28. 5. 2018, 15:31 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Případ územního plánu města Sušice končí po téměř třech letech happyendem. Městu se podařilo před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních domů, které má napomoci zachování živého městského centra.

Typické chyby v územních plánech, ilustrované na našich případech

23. 5. 2018, 16:00 Jiří Nezhyba Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování Právo pro veřejnou správu

Územní plán je základní koncepční dokument každé obce, který přitom musí sladit požadavky, preference, nároky stovek subjektů a nikdy se proto nemůže zalíbit úplně všem. Je to ze své podstaty náročná a potenciálně konfliktní práce, kde si každé chyby zpracovatele nebo pořizovatele může někdo všimnout, upozornit na ni a ve výsledku ji napadnout žalobou u soudu. V tomto textu na konkrétních případech ilustrujeme, jaké jsou nejčastější vady územních plánů, kvůli kterým obce čelí žalobám a často je také prohrávají.

Nejvýznamnější změny, které přinese novela stavebního zákona

29. 12. 2017, 10:43 Alžbeta Rosinová Stavební právo a územní plánování

Už 1. ledna vstoupí v účinnost rozsáhlá novela stavebního zákona. Cílem tohoto článku je zaměřit se na některé nejvýznamnější změny a upozornit na některé výkladové nejasnosti, které novela obnáší.

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

27. 10. 2017, 14:06 Alžbeta Rosinová Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Právo pro veřejnou správu

V průběhu roku 2017 byly přijaty dvě novely, které mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostření. Shrnujeme, jaké změny přinášejí.

Jak připravit kvalitní územní plán - rozhovor a pozvánka na školení

27. 3. 2017, 12:57 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování

Dne 11. dubna 2017 povede advokát Jiří Nezhyba seminář o územním plánování pro zástupce obcí. Při této příležitosti vznikl následující krátký rozhovor: 

Ozvěte se nám