Anna Francová

Anna Francová

Advokátka

Existuje vícero možných řešení jak být dobrým advokátem. Pro mě osobně je důležité poskytovat právní služby klientům férově, profesionálně a upřímně.”

Anna je advokátka trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje zejména převodům nemovitostí, smluvnímu právu a právnímu poradenství v korporátních věcech, zejména fungování nadací. Pomohla založit a zefektivnit fungování desítek spolků, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Mezi její další specializace patří také stavební a energetické právo, kde brání klienty proti nesprávnému či nezákonnému postupu kontrolního orgánu, zejména Státní energetické inspekce. Je autorkou nebo spoluautorkou více než desítky právních analýz, převážně v oblasti energetiky.

Zabývá se také zpracováním zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek. Vede školení na téma "Odpovědné zadávání", díky kterému pomáhá českým obcím stát se efektivnějšími a transparentnějšími.

Profil na LinkedIn

Co potřebujete pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily

5. August 2019, 16:31 Anna Francová Barbora Fikáčková Právo pro veřejnou správu Energetické právo Veřejné zakázky

Veřejný zadavatel nesmí využít naléhavé situace k tomu, aby uzavřel smlouvu na dobu neurčitou

27. May 2019, 13:44 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Případová studie: Chytré bytové domy se společnou fotovoltaikou a akumulátory

10. January 2019, 10:07 Anna Francová Energetické právo Lokální distribuční soustava Stavební právo a územní plánování

Odpovědnost za odbornou radu

7. November 2018, 09:20 Anna Francová Právo pro podnikání Smluvní právo

Technické, funkční a estetické vlastnosti - příklady hodnoticích kritérií

26. July 2018, 12:00 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Jak prokázat skutečného majitele pro účely veřejné zakázky

9. April 2018, 11:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Nejvyšší soud definoval zvláštní odpovědnost monopolu. Soud se má v dalším řízení zabývat tím, zda ČEZ Distribuce, a.s. zneužil dominantního postavení

25. January 2018, 15:45 Anna Francová Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. January 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Akumulační a bateriové systémy pohledem právníka: jak je využít pro zvýšení energetických úspor

22. December 2017, 11:44 Anna Francová Energetické právo

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

1. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Co znamená zadávat veřejné zakázky na kvalitu - rozhovor s Annou Francovou

20. October 2017, 14:08 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Prezentace: Veřejné zakázky zadávané na kvalitu

30. May 2017, 19:51 Anna Francová Veřejné zakázky

Kritéria hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách

7. February 2017, 11:08 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Zadávání veřejných zakázek od října 2016

2. September 2016, 13:01 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně

25. January 2016, 15:00 Anna Francová Stavební právo a územní plánování Nemovitosti

Osvobození od daně z elektřiny

25. January 2016, 14:40 Anna Francová Energetické právo

Změny v obchodním rejstříku: pozor na notářské zápisy ze zahraničí

23. June 2015, 14:01 Anna Francová Právo pro podnikání

Konec svévolným úpravám Indexu podlažní plochy

29. January 2014, 18:59 Anna Francová Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Odpovědnost za vady díla - nový občanský zákoník

27. January 2014, 18:31 Anna Francová Právo pro podnikání Stavební právo a územní plánování

Ozvěte se nám